Προεπισκόπηση σελίδας πριν την εκτύπωση

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

  2. Χρησιμοποιήστε τα εικονίδια εστίασης στη γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την προβολή της σελίδας.

    Εικονίδιο συμβουλής

    Για την εκτύπωση του εγγράφου σας σε σμίκρυνση, ορίστε τις επιλογές εκτύπωσης στη σελίδα καρτέλας Διάταξη σελίδας του διαλόγου Αρχείο - Εκτύπωση.


  3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους ή τα εικονίδια βελών στη γραμμή Προεπισκόπηση εκτύπωσης για να μετακινηθείτε στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!