Εκτύπωση φυλλαδίου

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έγγραφο του Writer ως διαφημιστικό φυλλάδιο ή μικρό βιβλίο. Δηλαδή, το Writer εκτυπώνει δύο σελίδες σε κάθε πλευρά του χαρτιού, έτσι ώστε όταν διπλώσετε το χαρτί, να μπορείτε να διαβάστε το έγγραφο σαν βιβλίο.

Όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο το οποίο επιθυμείτε να εκτυπώσετε σαν φυλλάδιο, χρησιμοποιήστε κατακόρυφο προσανατολισμό για τις σελίδες. Το Writer εφαρμόζει τη διάταξη φυλλαδίου όταν εκτυπώσετε το έγγραφο.

Το LibreOffice δεν είναι σχεδιασμένο να χειρίζεται την εκτύπωση φυλλαδίων εγγράφων που περιλαμβάνουν προσανατολισμούς σελίδων τοπίου, αλλά είναι δυνατό να εκτυπώσετε τέτοια έγγραφα.

Δεν είναι δυνατό να εκτυπώσετε μια μεγάλη εικόνα σε δύο σελίδες. Κόψτε την εικόνα σε δύο τμήματα και εισάγετε κάθε τμήμα σε διαφορετικές σελίδες.

Για να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο

  1. Επιλέξτε Αρχείο - Εκτύπωση.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, κάντε κλικ στις Ιδιότητες.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου με τις ιδιότητες του εκτυπωτή σας, ορίστε ως προσανατολισμό χαρτιού οριζόντιο.

Εικονίδιο συμβουλής

Αν ο εκτυπωτής σας τυπώνει τις σελίδες και από τις δύο πλευρές, και επειδή τα φυλλάδια πάντα εκτυπώνονται οριζόντια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση "και από τις δύο πλευρές - μικρό άκρο" στο παράθυρο διαλόγου ρύθμισης του εκτυπωτή σας.


  1. Επιστρέψτε στον διάλογο Εκτύπωση.

  2. Στην ενότητα Διάταξη σελίδας, επιλέξτε Φυλλάδιο.

  3. Για έναν εκτυπωτή που εκτυπώνει αυτόμνατα και στις δύο πλευρές μιας σελίδας, καθορίστε την ενότητα Περιοχή και αντίγραφα ώστε να συμπεριλάβει Μονές και ζυγές σελίδες.

  1. Πατήστε Εκτύπωση.

Εάν εκτυπώνεται ένα κάθετο έγγραφο σε οριζόντια σελίδα, δύο αντίθετες πλευρές σε φυλλάδιο θα τυπωθούν δίπλα-δίπλα. Εάν έχετε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήρες φυλλάδιο από το έγγραφό σας χωρίς να πρέπει να ταξινομήσετε τις σελίδες αργότερα. Εάν έχετε εκτυπωτή που εκτυπώνει μόνο μία όψη, μπορείτε να πετύχετε αυτό το αποτέλεσμα εκτυπώνοντας αρχικά τις μπροστινές σελίδες με σημειωμένη την επιλογή "μπροστινές όψεις / δεξιές σελίδες / μονές σελίδες", έπειτα επανεισαγωγή όλης της στοίβας χαρτιού στον εκτυπωτή σας και εκτύπωση όλων των πίσω σελίδων με σημειωμένη την επιλογή "πίσω όψεις / αριστερές σελίδες / ζυγές σελίδες".

Εικονίδιο σημείωσης

Εάν το LibreOffice εκτυπώνει τις σελίδες με εσφαλμένη σειρά, επιλέξτε Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά στην ενότητα Περιοχή και αντίγραφα και έπειτα εκτυπώστε ξανά το έγγραφο.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!