Δημιουργία και εφαρμογή τεχνοτροπιών σελίδας

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τις τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσει τη διάταξη μιας σελίδας, συμπεριλαμβανομένων του προσανατολισμού, του παρασκηνίου, των περιθωρίων, των κεφαλίδων, των υποσέλιδων και των στηλών κειμένου της σελίδας. Για να μεταβάλετε τη διάταξη μιας μεμονωμένης σελίδας σε ένα έγγραφο, πρέπει να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία σελίδας σε αυτήν τη σελίδα.

Για να ορίσετε μια νέα τεχνοτροπία σελίδας

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

 3. Στον κατάλογο των τεχνοτροπιών σελίδας, δεξιοπατήστε σε ένα αντικείμενο και ύστερα επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στην καρτέλα Διαχείριση, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πεδίο Όνομα.

 5. Εφαρμόστε ένα από τα ακόλουθα:

 1. Χρησιμοποιήστε τις καρτέλες στον διάλογο για να ορίσετε τις επιλογές διάταξης για την τεχνοτροπία σελίδας και ύστερα πατήστε Εντάξει.

Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία σελίδας

 1. Πατήστε στη σελίδα στην οποία επιθυμείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία.

 2. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

Για να αντικαταστήσετε χειροκίνητα την “επόμενη τεχνοτροπία” τεχνοτροπίας σελίδας

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα μεταξύ της σελίδας με την τεχνοτροπία της σελίδας και της σελίδας με την καθορισμένη τεχνοτροπία στο Επόμενη τεχνοτροπία.

 2. Δεξιοπατήστε και επιλέξτε Επεξεργασία αλλαγής σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Με τεχνοτροπία σελίδας.

 4. Εισάγετε την τεχνοτροπία σελίδας που θα εφαρμοστεί.

Δείτε Χειροκίνητος καθορισμός περιοχής τεχνοτροπίας σελίδας.

note

Ειδική κατάσταση προκύπτει όταν μια Επόμενη τεχνοτροπία διαφέρει από την ίδια την τεχνοτροπία της σελίδας και θέλετε να εφαρμόσετε αυτήν την τεχνοτροπία σελίδας σε δύο διαδοχικές σελίδες. Παραδείγματος χάρη, εάν έχετε εφαρμόσει την τεχνοτροπία Πρώτης σελίδας σε σελίδα και θέλετε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία πρώτης σελίδας ξανά στην αμέσως επόμενη σελίδα, τότε θα πρέπει να αντικαταστήσετε χειροκίνητα την τεχνοτροπία πρώτης σελίδας, επειδή διαμορφώνεται να ακολουθείται από την Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας.


Για να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία σελίδας σε μια νέα σελίδα

 1. Πατήστε στο έγγραφο στο σημείο που επιθυμείτε να ξεκινά η νέα σελίδα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές - Χειροκίνητη αλλαγή.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή σελίδας.

 4. Στο πλαίσιο Τεχνοτροπία σελίδας, επικλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που θέλετε να εφαρμόσετε στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή.

 5. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!