Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας

Όλες οι ιδιότητες της σελίδας για τα έγγραφα κειμένου του Writer, όπως για παράδειγμα ο προσανατολισμός σελίδας, καθορίζονται από τεχνοτροπίες σελίδας. Εξ ορισμού, ένα νέο έγγραφο κειμένου χρησιμοποιεί την τεχνοτροπία σελίδας “Προεπιλογή” για όλες τις σελίδες. Αν ανοίξετε ένα υπάρχον έγγραφο κειμένου, ενδεχομένως να έχουν εφαρμοσθεί διαφορετικές τεχνοτροπίες σε διαφορετικές σελίδες.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι αλλαγές που εφαρμόζετε στις ιδιότητες σε μια τεχνοτροπία σελίδας θα επηρεάσουν μόνο τις σελίδες που χρησιμοποιούν την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Η τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας βρίσκεται στην γραμμή κατάστασης στο κατώτερο περίγραμμα του παραθύρου.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας για όλες τις σελίδες

Αν το έγγραφο κειμένου σας περιλαμβάνει μόνο σελίδες με την ίδια τεχνοτροπία, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητές τους ως εξής:

 1. Επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα.

 3. Στο Τύπος χαρτιού, επιλέξτε “Κατακόρυφα” ή “Οριζόντια”.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας για ορισμένες μόνο σελίδες

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τις τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσει τον προσανατολισμό των σελίδων σε ένα έγγραφο. Οι τεχνοτροπίες σελίδας καθορίζουν περισσότερες ιδιότητες των σελίδων, για παράδειγμα, τα περιθώρια κεφαλίδων και υποσέλιδων ή των σελίδων. Μπορείτε είτε να αλλάξετε την τεχνοτροπία σελίδας “Προεπιλογή” για το τρέχον έγγραφο, ή να ορίσετε τις δικές σας τεχνοτροπίες σελίδας και να τα εφαρμόσετε σε οποιαδήποτε τμήματα του κειμένου σας.

Στο τέλος αυτής της σελίδας βοήθειας, θα αναπτύξουμε με λεπτομέρεια την εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας. Αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με αυτήν την ιδέα, παρακαλούμε διαβάστε την ενότητα στο τέλος αυτής της σελίδας.

note

Αντίθετα με τις τεχνοτροπίες των χαρακτήρων ή τις τεχνοτροπίες παραγράφων, οι τεχνοτροπίες σελίδας δεν έχουν ιεραρχία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τεχνοτροπία σελίδας βασισμένη στις ιδιότητες μιας υπάρχουσας, αλλά όταν αργότερα μεταβάλετε την αρχική τεχνοτροπία, η νέα τεχνοτροπία σελίδας δεν κληρονομεί αυτόματα τις αλλαγές.


Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό σελίδας για όλες τις σελίδες που χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας, χρειάζεστε πρώτα μια τεχνοτροπία σελίδας και ύστερα να την εφαρμόσετε:

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

 3. Δεξιοπατήστε σε μια τεχνοτροπία σελίδας και επιλέξτε Δημιουργία. Η νέα τεχνοτροπία σελίδας αρχικά λαμβάνει όλες τις ιδιότητες της επιλεγμένης τεχνοτροπίας σελίδας.

 4. Στη σελίδα της καρτέλας Διαχείριση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τεχνοτροπία σελίδας στο πεδίο Όνομα, για παράδειγμα "Οριζόντια".

 5. Στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί στην επόμενη σελίδα μιας σελίδας με τη νέα τεχνοτροπία. Δείτε την ενότητα σχετικά με την εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας στο τέλος αυτής της σελίδας βοήθειας.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα.

 7. Στο Τύπος χαρτιού, επιλέξτε “Κατακόρυφα” ή “Οριζόντια”.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τώρα έχετε ορίσει μια κατάλληλη τεχνοτροπία σελίδας με το όνομα "Οριζόντια". Για να εφαρμόσετε τη νέα τεχνοτροπία, διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία σελίδας "Οριζόντια" στο παράθυρο Τεχνοτροπίες. Όλες οι σελίδες στην τρέχουσα εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας θα τροποποιηθούν. Εάν καθορίσατε την "επόμενη τεχνοτροπία" να είναι διαφορετική, μόνο η πρώτη σελίδα στην τρέχουσα εμβέλεια της σελίδας θα τροποποιηθεί.

Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας διάταξης σελίδας

Το προεπιλεγμένο πρότυπο που παρέχεται από το LibreOffice Writer προσφέρει πολλές τεχνοτροπίες διάταξης σελίδας, μεταξύ των οποίων την προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας που έχει κατακόρυφο προσανατολισμό και την οριζόντια τεχνοτροπία που έχει οριζόντιο προσανατολισμό.

Αυτές οι τεχνοτροπίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού, εισάγοντας χειροκίνητες αλλαγές σελίδας και επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνοτροπίες σελίδας όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που πρόκειται να εισαχθεί η αλλαγή σελίδας.

 2. Μεταβείτε στο Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές σελίδας - Χειροκίνητη αλλαγή. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή σελίδας και στον αναπτυσσόμενο κατάλογο Τεχνοτροπία σελίδας επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που θα εφαρμοστεί στη σελίδα μετά την αλλαγή σελίδας (προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας, οριζόντια διάταξη κ.λπ.).

 4. Εάν η εφαρμοζόμενη τεχνοτροπία πρέπει να αλλάξει ξανά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εγγράφου (για παράδειγμα, για να επιστρέψετε από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό), τοποθετήστε τον δρομέα σε αυτό το σημείο και επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως.

Η εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας

Θα πρέπει να γνωρίζετε την εμβέλεια των τεχνοτροπιών σελίδας στο LibreOffice. Ποιες σελίδες του εγγράφου κειμένου σας θα επηρεαστούν από την επεξεργασία μιας τεχνοτροπίας σελίδας;

Τεχνοτροπίες μίας σελίδας

Μια τεχνοτροπία σελίδας μπορεί να καθοριστεί για να καλύψει μόνο μία σελίδα. Η τεχνοτροπία “Πρώτη σελίδα” είναι ένα παράδειγμα. Ορίζετε αυτήν την ιδιότητα καθορίζοντας η τεχνοτροπία άλλης σελίδας να είναι η "επόμενη τεχνοτροπία", στη σελίδα Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Οργανωτής.

Μια τεχνοτροπία που αφορά μόνο μία σελίδα ξεκινά από το κατώτερο περιθώριο του τρέχουσας τεχνοτροπίας σελίδας μέχρι την επόμενη αλλαγή σελίδας. Η επόμενη αλλαγή σελίδας εμφανίζεται αυτόματα όταν το κείμενο κυλά προς την επόμενη σελίδα, το οποίο μερικές φορές λέγεται "ομαλή αλλαγή σελίδας". Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

Για να εισάγετε χειροκίνητη αλλαγή σελίδας στη θέση του δρομέα, πατήστε +Enter, ή επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή και πατήστε απλώς Εντάξει.

Χειροκίνητα ορισμένη περιοχή μιας τεχνοτροπίας σελίδας

Η “προεπιλεγμένη” τεχνοτροπία σελίδας δεν ορίζει διαφορετική "επόμενη τεχνοτροπία" στη σελίδα καρτέλας στο Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Οργανωτής. Αντίθετα, η "επόμενη τεχνοτροπία" ορίζεται επίσης σε “προεπιλεγμένη”. Όλες οι τεχνοτροπίες σελίδας που ακολουθούνται από την ίδια τεχνοτροπία σελίδας μπορούν να επεκταθούν σε πολλαπλές σελίδες. Τα κατώτερα και ανώτερα όρια της περιοχής τεχνοτροπίας σελίδας καθορίζονται από "αλλαγές σελίδας με τεχνοτροπία". Όλες οι σελίδες μεταξύ δύο οποιωνδήποτε σελίδων "αλλαγών σελίδας με τεχνοτροπία" χρησιμοποιούν την ίδια τεχνοτροπία σελίδας.

Μπορείτε να εισάγετε μια "αλλαγή σελίδας με τεχνοτροπία" απευθείας στην θέση του δρομέα. Εναλλακτικά, μπορείτε να εφαρμόσετε την ιδιότητα "αλλαγή σελίδας με τεχνοτροπία" σε μια παράγραφο ή σε μια τεχνοτροπία παραγράφου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εντολές:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!