Αριθμοί σελίδων

Στο Writer, ο αριθμός σελίδας είναι ένα πεδίο που μπορείτε να εισάγετε στο κείμενό σας.

Για να εισαγάγετε γρήγορα έναν αριθμό σελίδας στην κεφαλίδα ή στο υποσέλιδο της τεχνοτροπίας σελίδας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αριθμοί σελίδας για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας καθοδηγήσει στην εισαγωγή ενός αριθμού σελίδας στην τρέχουσα κεφαλίδα τεχνοτροπίας σελίδας ή υποσέλιδου και να ορίσετε τη στοίχιση του αριθμού της σελίδας.

Εισαγωγή αριθμών σελίδων

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Αριθμός σελίδας για να εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας στην τρέχουσα θέση του δρομέα.

tip

Εάν βλέπετε το κείμενο "Αριθμός σελίδας" αντί για αριθμό, επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων ().


Παρόλα αυτά, αυτά τα πεδία θα αλλάξουν θέση όταν προσθέσετε ή διαγράψετε κείμενο. Έτσι είναι προτιμότερο να εισάγετε τον αριθμό σελίδας σε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο, τα οποία έχουν την ίδια θέση και επαναλαμβάνονται σε κάθε σελίδα.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα (όνομα τεχνοτροπίας σελίδας) ή Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο - (όνομα τεχνοτροπίας σελίδας) για να προσθέσετε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο σε όλες τις σελίδες με την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας.

Εκκίνηση με καθορισμένο αριθμό σελίδας

Τώρα επιθυμείτε να έχετε λίγο μεγαλύτερο έλεγχο στους αριθμούς σελίδας. Γράφετε ένα κείμενο το οποίο θα πρέπει να αρχίζει με τον αριθμό σελίδας 12.

 1. Κάντε κλικ μέσα στην πρώτη παράγραφο του εγγράφου σας.

 2. Επιλέξτε την καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Ροή κειμένου.

 3. Στην περιοχή Αλλαγές, ενεργοποιήστε το πεδίο Εισαγωγή. Ενεργοποιήστε το πεδίο Με τεχνοτροπία σελίδας απλώς για να μπορείτε να καθορίσετε το νέο Αριθμό σελίδας. Πατήστε στο πλήκτρο Εντάξει.

note

Ο νέος αριθμός σελίδας είναι μια ιδιότητα της πρώτης παραγράφου της σελίδας.


Για να επιλέξετε τη μορφή αριθμού σελίδας

Μπορείτε να ορίσετε ρωμαϊκή αρίθμηση στις σελίδες, δηλ. i, ii, iii, iv, κ.ο.κ.

 1. Κάντε διπλό κλικ αμέσως πριν το πεδίο του αριθμού σελίδας. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία πεδίων.

 2. Επιλέξτε ένα πρότυπο αρίθμησης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Χρήση διαφορετικών μορφών αριθμού σελίδας σε κεφαλίδες και υποσέλιδα

Χρειάζεστε μερικές σελίδες με τη μορφή ρωμαϊκής αρίθμησης, ακολουθούμενες από τις υπόλοιπες σελίδες σε άλλη μορφή.

Στο Writer, θα χρειασθείτε διαφορετικές τεχνοτροπίες σελίδων. Η πρώτη τεχνοτροπία σελίδας θα έχει ένα υποσέλιδο με ένα πεδίο αριθμού σελίδας μορφοποιημένο για ρωμαϊκή αρίθμηση. Η επόμενη τεχνοτροπία θα έχει ένα υποσέλιδο με πεδίο αριθμού σελίδας μορφοποιημένο διαφορετικά.

Και οι δύο τεχνοτροπίες σελίδας πρέπει να διαχωρίζονται με αλλαγή σελίδας. Στο Writer, μπορείτε να έχετε και αυτόματες και χειροκίνητες αλλαγές σελίδας.

Εξαρτάται από το έγγραφό σας τι είναι καλύτερο: η χρήση χειροκίνητης εισαγωγής για αλλαγή σελίδας μεταξύ τεχνοτροπιών σελίδας, ή η χρήση αυτόματης αλλαγής. Αν απλώς χρειάζεστε μια σελίδα τίτλου με διαφορετική τεχνοτροπία από τις υπόλοιπες σελίδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη μέθοδο:

Για να εφαρμόσετε διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας στην πρώτη σελίδα

 1. Κάντε κλικ στην πρώτη σελίδα του εγγράφου σας.

 2. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες ().

 3. Στο παράθυρο Τεχνοτροπίες, πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδας.

 4. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία "Πρώτη σελίδα".

Τώρα η σελίδα τίτλου σας έχει την τεχνοτροπία "Πρώτη σελίδα" και οι επόμενες σελίδες έχουν αυτόματα την "Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας".

Μπορείτε τώρα παραδείγματος χάρη να εισάγετε υποσέλιδο μόνο για την "Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας", ή να εισάγετε υποσέλιδα και στις δύο τεχνοτροπίες σελίδας, αλλά με διαφορετικά μορφοποιημένα πεδία αριθμού σελίδας.

Για να εφαρμόσετε χειροκίνητη εισαγωγή για αλλαγή τεχνοτροπίας σελίδας

 1. Πατήστε στην αρχή της πρώτης παραγράφου της σελίδας όπου θα εφαρμοσθεί μια διαφορετική τεχνοτροπία σελίδας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές - Χειροκίνητη αλλαγή. Βλέπετε τον διάλογο Εισαγωγή αλλαγής.

 3. Στο πλαίσιο καταλόγου Τεχνοτροπία, επιλέξτε μια τεχνοτροπία σελίδας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν νέο αριθμό σελίδας. Πατήστε Εντάξει.

Η επιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας θα χρησιμοποιηθεί από την τρέχουσα παράγραφο μέχρι την επόμενη αλλαγή σελίδας με τεχνοτροπία. Ενδεχομένως να πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα τη νέα τεχνοτροπία σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!