Αλλαγή παρασκηνίου σελίδας

Το LibreOffice χρησιμοποιεί τεχνοτροπίες σελίδας για να καθορίσει το παρασκήνιο των σελίδων σε ένα έγγραφο. Για παράδειγμα, για να μεταβάλετε το παρασκήνιο της σελίδας σε μία ή περισσότερες σελίδες ενός εγγράφου σε υδατογράφημα, πρέπει να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί το παρασκήνιο με υδατογράφημα και ύστερα να εφαρμόσετε αυτήν την τεχνοτροπία στις σελίδες.

Για να μεταβάλετε το παρασκήνιο σελίδας

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

 3. Στον κατάλογο των τεχνοτροπιών σελίδας, δεξιοπατήστε σε ένα αντικείμενο, και ύστερα επιλέξτε Δημιουργία.

 4. Στην καρτέλα Διαχείριση, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την τεχνοτροπία σελίδας στο πεδίο Όνομα.

 5. Στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία, επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε στην επόμενη σελίδα.

 1. Πατήστε την καρτέλα Περιοχή.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε συμπαγές χρώμα ή γραφικό. Έπειτα επιλέξτε από τη σελίδα καρτέλας.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να μεταβάλετε το παρασκήνιο σελίδας για όλες τις σελίδες ενός εγγράφου

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί παρασκήνιο. Δείτε την ενότητα Για να αλλάξετε το παρασκήνιο σελίδας για λεπτομέρειες.

 1. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδων.

 3. Διπλοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου που χρησιμοποιεί το παρασκήνιο σελίδας που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.

Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά παρασκήνια σελίδας στο ίδιο έγγραφο

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί παρασκήνιο. Δείτε την ενότητα Για να αλλάξετε το παρασκήνιο σελίδας για λεπτομέρειες.

 1. Πατήστε μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα της παραγράφου όπου επιθυμείτε να μεταβάλετε το παρασκήνιο της σελίδας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Χειροκίνητη αλλαγή.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή σελίδας.

 4. Στο πεδίο Τεχνοτροπία, επιλέξτε μια τεχνοτροπία σελίδας που χρησιμοποιεί το παρασκήνιο σελίδας.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υδατογράφημα

Εισάγει κείμενο υδατογραφήματος στο παρασκήνιο τεχνοτροπίας της τρέχουσας σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!