Εισαγωγή και διαγραφή αλλαγών σελίδας

Για να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφό σας εκεί όπου επιθυμείτε να ξεκινήσει η νέα σελίδα.

 2. Πατήστε +Enter.

Για να διαγράψετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας

 1. Κάντε κλικ πριν από τον πρώτο χαρακτήρα στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

 2. Πιέστε το πλήκτρο Backspace.

Για να διαγράψετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας που έχει τοποθετηθεί πριν από πίνακα

 1. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, και επιλέξτε Πίνακας.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ροή κειμένου.

 3. Αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αλλαγή.

Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφης και οριζόντιας διάταξης σελίδας

Το προεπιλεγμένο πρότυπο που παρέχεται από το LibreOffice Writer προσφέρει πολλές τεχνοτροπίες διάταξης σελίδας, μεταξύ των οποίων την προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας που έχει κατακόρυφο προσανατολισμό και την οριζόντια τεχνοτροπία που έχει οριζόντιο προσανατολισμό.

Αυτές οι τεχνοτροπίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ κατακόρυφου και οριζόντιου προσανατολισμού, εισάγοντας χειροκίνητες αλλαγές σελίδας και επιλέγοντας τις κατάλληλες τεχνοτροπίες σελίδας όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Τοποθετήστε τον δρομέα στο σημείο που πρόκειται να εισαχθεί η αλλαγή σελίδας.

 2. Μεταβείτε στο Εισαγωγή - Περισσότερες αλλαγές σελίδας - Χειροκίνητη αλλαγή. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

 3. Επιλέξτε Αλλαγή σελίδας και στον αναπτυσσόμενο κατάλογο Τεχνοτροπία σελίδας επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας που θα εφαρμοστεί στη σελίδα μετά την αλλαγή σελίδας (προεπιλεγμένη τεχνοτροπία σελίδας, οριζόντια διάταξη κ.λπ.).

 4. Εάν η εφαρμοζόμενη τεχνοτροπία πρέπει να αλλάξει ξανά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του εγγράφου (για παράδειγμα, για να επιστρέψετε από οριζόντιο σε κατακόρυφο προσανατολισμό), τοποθετήστε τον δρομέα σε αυτό το σημείο και επαναλάβετε τα βήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως.

tip

Διαβάστε τη σελίδα βοήθειας Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προηγμένες διαμορφώσεις που μπορούν να οριστούν σχετικά με τον προσανατολισμό της σελίδας.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!