Εισαγωγή και διαγραφή αλλαγών σελίδας

Για να εισάγετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας

  1. Κάντε κλικ στο έγγραφό σας εκεί όπου επιθυμείτε να ξεκινήσει η νέα σελίδα.

  2. Πατήστε +Enter.

Για να διαγράψετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας

  1. Κάντε κλικ πριν από τον πρώτο χαρακτήρα στη σελίδα που ακολουθεί τη χειροκίνητη αλλαγή σελίδας.

  2. Πιέστε το πλήκτρο Backspace.

Για να διαγράψετε μια χειροκίνητη αλλαγή σελίδας που έχει τοποθετηθεί πριν από πίνακα

  1. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, και επιλέξτε Πίνακας.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ροή κειμένου.

  3. Αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Αλλαγή.

Αριθμοί σελίδων

Παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αλλαγής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!