Τροποποίηση αρίθμησης σε διαταγμένο κατάλογο

Μπορείτε να αφαιρέσετε την αρίθμηση από μια παράγραφο διαταγμένου καταλόγου ή να αλλάξετε τον αριθμό που ξεκινά ένας διαταγμένος κατάλογος.

Εάν θέλετε αριθμημένες επικεφαλίδες, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων. Αυτή η εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου τα σχήματα αρίθμησης μπορούν να αντιστοιχιστούν σε τεχνοτροπίες παραγράφων που χρησιμοποιούνται για επικεφαλίδες. Μην χρησιμοποιείτε το εικονίδιο Εναλλαγή διατεταγμένων καταλόγων στη Γραμμή μορφοποίησης ή το παράθυρο διαλόγου Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Για να αφαιρέσετε τον αριθμό παραγράφου σε διαταγμένο κατάλογο

  1. Κάντε κλικ μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα της παραγράφου από την οποία επιθυμείτε να αφαιρέσετε την αρίθμηση.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να αλλάξετε τον αριθμό που ξεκινά ένας διαταγμένος κατάλογος

  1. Πατήστε οπουδήποτε στον διαταγμένο κατάλογο.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση και έπειτα πατήστε την καρτέλα Προσαρμογή.

  3. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε για να ξεκινήσετε στο πλαίσιο Έναρξη με.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!