Τροποποίηση αρίθμησης σε διαταγμένο κατάλογο

Μπορείτε να αφαιρέσετε την αρίθμηση από μια παράγραφο διαταγμένου καταλόγου ή να αλλάξετε τον αριθμό που ξεκινά ένας διαταγμένος κατάλογος.

Εάν θέλετε αριθμημένες επικεφαλίδες, επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου. Αυτή η εντολή ανοίγει τον διάλογο όπου μπορούν να αποδοθούν σχήματα αρίθμησης στις χρησιμοποιούμενες τεχνοτροπίες παραγράφων επικεφαλίδων. Μην χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου στη Γραμμή μορφοποίησης, ή στον διάλογο Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση.

Για να αφαιρέσετε τον αριθμό παραγράφου σε διαταγμένο κατάλογο

  1. Κάντε κλικ μπροστά από τον πρώτο χαρακτήρα της παραγράφου από την οποία επιθυμείτε να αφαιρέσετε την αρίθμηση.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να αλλάξετε τον αριθμό που ξεκινά ένας διαταγμένος κατάλογος

  1. Πατήστε οπουδήποτε στον διαταγμένο κατάλογο.

  2. Επιλέξτε Μορφή - Κουκκίδες και αρίθμηση και έπειτα πατήστε την καρτέλα Προσαρμογή.

  3. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να καταχωρίσετε για να ξεκινήσετε στο πλαίσιο Έναρξη με.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!