Προσθήκη αριθμών γραμμής

Το LibreOffice μπορεί να εισάγει αρίθμηση γραμμών σε ολόκληρο το έγγραφο ή σε επιλεγμένες παραγράφους στο έγγραφό σας. Η αρίθμηση γραμμών συμπεριλαμβάνεται εκτυπώνεται όταν εκτυπώνεται το έγγραφό σας. Μπορείτε να καθορίσετε τα διαστήματα αρίθμησης των γραμμών, τον αρχικό αριθμό της γραμμής και αν θα υπολογιστούν οι κενές γραμμές ή οι γραμμές σε πλαίσια. Μπορείτε να εισάγετε ένα διαχωριστικό μεταξύ των αριθμών γραμμής.

note

Οι αριθμοί γραμμών δεν είναι διαθέσιμοι σε μορφή HTML.


Για να εισάγετε αριθμούς γραμμών σε ολόκληρο έγγραφο

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.

 2. Επιλέξτε Εμφάνιση αρίθμησης και ύστερα κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε.

 3. Πατήστε Εντάξει.

Για να εισάγετε αριθμούς γραμμών σε συγκεκριμένες παραγράφους

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση γραμμών.

 2. Επιλέξτε Εμφάνιση αρίθμησης.

 3. Πατήστε για να ανοίξετε το παράθυρο Τεχνοτροπίες, και στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Τεχνοτροπίες παραγράφου.

 4. Δεξιοπατήστε στην "προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία παραγράφου και επιλέξτε Τροποποίηση.

  Όλες οι τεχνοτροπίες παραγράφου έχουν ως βάση την "προεπιλεγμένη" τεχνοτροπία.

 1. Πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & κατάλογος.

 2. Στην περιοχή Αρίθμηση γραμμών, αποεπιλέξτε το πεδίο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται η παράγραφος αυτή στην αρίθμηση γραμμών.

 3. Πατήστε Εντάξει.

 4. Επιλέξτε τις παραγράφους όπου θέλετε να προσθέσετε αριθμούς γραμμής.

 5. Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Διάρθρωση & αρίθμηση.

 6. Επιλέξτε Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών.

 7. Πατήστε Εντάξει.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου που περιλαμβάνει αρίθμηση γραμμών και να την εφαρμόσετε στις παραγράφους στις οποίες θέλετε να προσθέσετε αριθμούς γραμμών.

Για να ορίσετε τον αρχικό αριθμό γραμμής

 1. Πατήστε σε μια παράγραφο.

 2. Επιλέξτε Μορφή - Παράγραφος και έπειτα πατήστε την καρτέλα Διάρθρωση & κατάλογος.

 3. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Να συμπεριλαμβάνεται αυτή η παράγραφος στην αρίθμηση γραμμών.

 4. Επιλέξτε το πεδίο ελέγχου Επανεκκίνηση από αυτήν την παράγραφο.

 5. Εισάγετε έναν αριθμό γραμμής στο πεδίο Έναρξη από.

 6. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!