Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναγνώρισης αριθμών σε πίνακες

Το LibreOffice μπορεί να μορφοποιήσει αυτόματα τις ημερομηνίες που έχετε εισάγει σε έναν πίνακα, σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις του λειτουργικού σας συστήματος.

Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Αυτό το γνώρισμα εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους πίνακες σε όλα τα έγγραφα. Όταν είναι ενεργό, η πληκτρολόγηση ημερομηνίας σε πίνακα θα καταλήξει σε αυτόματη μορφοποίηση. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση αυτού του γνωρίσματος δεν αλλάζει την υφιστάμενη μορφοποίηση δεδομένων.

- LibreOffice Writer - Πίνακας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!