Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναγνώρισης αριθμών σε πίνακες

Το LibreOffice μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα αριθμούς ή ημερομηνίες που εισάγετε σε κελί πίνακα, μετατρέποντάς τους από κείμενο σε κατάλληλη μορφή αριθμού. Χρησιμοποιήστε Πίνακας - Μορφή αριθμού για να αλλάξετε την εμφάνιση της εισερχόμενης τιμής.

Όταν η είσοδος δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως αριθμός, η κατηγορία αριθμού αλλάζει σε κείμενο και η είσοδος δεν αλλάζει.

Εάν η Αναγνώριση αριθμού δεν έχει επισημανθεί στις Επιλογές, οι αριθμοί αποθηκεύονται σε μορφή κειμένου και στοιχίζονται αυτόματα αριστερά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

Αυτό το γνώρισμα εφαρμόζεται γενικά σε όλους τους πίνακες σε όλα τα έγγραφα. Όταν είναι ενεργό, πληκτρολογώντας ημερομηνία ή αριθμό σε κελί πίνακα θα έχει ως αποτέλεσμα αυτόματη μορφοποίηση. Η ενεργοποίηση και η απενεργοποίηση αυτού του γνωρίσματος δεν αλλάζει την υφιστάμενη μορφοποίηση δεδομένων.

- LibreOffice Writer - Πίνακας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!