Δημιουργία μη εκτυπώσιμου κειμένου

Για να δημιουργήσετε κείμενο που δεν προορίζεται να εκτυπωθεί εφαρμόστε τα ακόλουθα:

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πλαίσιο και κλικ Εντάξει.

  2. Εισάγετε το κείμενο στο πλαίσιο και αν επιθυμείτε, μεταβάλετε το μέγεθός του.

  3. Επιλέξτε Μορφή - Πλαίσιο και αντικείμενο - Ιδιότητες και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Επιλογές.

  4. Στην περιοχή Ιδιότητες, αφήστε κενό το πεδίο ελέγχου Εκτύπωση.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!