Περιήγηση για έγγραφα κειμένου

Η Περιήγηση εμφανίζει όλα τα διαφορετικά μέρη του εγγράφου σας, όπως επικεφαλίδες, πίνακες, πλαίσια, αντικείμενα ή υπερσυνδέσμους.

  1. Για να ανοίξετε την Περιήγηση, πιέστε το πλήκτρο F5.

  2. Για γρήγορη μετάβαση σε μια τοποθεσία του εγγράφου σας, κάντε διπλό κλικ σε ένα αντικείμενο της λίστας στο παράθυρο της Περιήγησης, ή εισάγετε την αντίστοιχη σελίδα στο πεδίο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!