Οδηγίες για τη χρήση του LibreOffice Writer

Στη γενική σελίδα βοήθειας του LibreOffice θα βρείτε οδηγίες που ισχύουν για όλες τις εφαρμογές, όπως η εργασία με παράθυρα και μενού, η προσαρμογή του LibreOffice, οι προελεύσεις δεδομένων, η Συλλογή, η μεταφορά και απόθεση, κλπ.

Εάν θέλετε βοήθεια σε κάποια άλλη εφαρμογή, μεταβείτε στη βοήθεια εκείνης της εφαρμογής μέσω των πεδίων της περιοχής περιήγησης στα αριστερά σας.

Εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου

Εναλλαγή μεταξύ κατάστασης εισαγωγής ή αντικατάστασης

Χρήση του άμεσου δρομέα

Περιήγηση και επιλογή με το πληκτρολόγιο

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων

Συμπλήρωση λέξεων για έγγραφα κειμένου

Εισαγωγή μη χωριζόμενων διαστημάτων, ενωτικών και ήπιων ενωτικών

Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

Έμφαση σε κείμενο

Αλλαγή χρώματος του κειμένου

Περιστροφή κειμένου

Χρήση πλαισίου για κεντράρισμα κειμένου σε σελίδα

Εσοχές παραγράφων

Ορισμός περιγραμμάτων για σελίδες

Καθορισμός περιγραμμάτων για παραγράφους

Ορισμός περιγραμμάτων για πίνακες και κελιά πινάκων

Ορισμός περιγραμμάτων για αντικείμενα

Μετατροπή κειμένου σε εκθέτη ή δείκτη

Εναλλαγή πεζών / κεφαλαίων

Μετακίνηση και αντιγραφή κειμένου σε έγγραφα

Επαναφορά ιδιοτήτων γραμματοσειράς

Αρίθμηση κεφαλαίων

Τακτοποίηση κεφαλαίων στον περιηγητή

Μετάβαση σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη

Χρήση ενοτήτων

Εισαγωγή ενοτήτων

Επεξεργασία ενοτήτων

Αντιγραφή μορφοποίησης με το εργαλείο κλωνοποίησης μορφοποίησης

Πρότυπα και τεχνοτροπίες

Δημιουργία νέων τεχνοτροπιών από επιλογές

Εφαρμογή τεχνοτροπιών με τη λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος

Ενημέρωση τεχνοτροπιών από επιλογές

Χρήση τεχνοτροπιών από διαφορετικό έγγραφο ή πρότυπο

Δημιουργία και αλλαγή προεπιλεγμένων και προσαρμοσμένων προτύπων

Εκτύπωση με διάστιχο σελίδας

Καταγραφή και εμφάνιση αλλαγών

Αυτόματη εισαγωγή και μορφοποίηση κειμένου

Απενεργοποίηση αυτόματης διόρθωσης

Δημιουργία αριθμημένων λιστών ή λιστών με κουκίδες κατά την πληκτρολόγηση

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος

Χρήση αυτόματου κειμένου

Προσθήκη εξαιρέσεων στη λίστα της Αυτόματης διόρθωσης

Εναλλασσόμενες τεχνοτροπίες σελίδας σε περιττές και άρτιες σελίδες

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Αφαίρεση αλλαγών γραμμής

Χρήση τεχνοτροπιών, αρίθμηση σελίδων, χρήση πεδίων

Αριθμοί σελίδων

Αλλαγή προσανατολισμού σελίδας

Αλλαγή παρασκηνίου σελίδας

Εφαρμογή τεχνοτροπιών με τη λειτουργία μορφοποίησης γεμίσματος

Δημιουργία νέων τεχνοτροπιών από επιλογές

Ενημέρωση τεχνοτροπιών από επιλογές

Αναίρεση έντονης μορφοποίησης για ένα έγγραφο

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

Εισαγωγή υπερσυνδέσεων

Ορισμός περιοχών με αριθμούς

Εισαγωγή και διαγραφή αλλαγών σελίδας

Δημιουργία και εφαρμογή τεχνοτροπιών σελίδας

Περί πεδίων

Προσθήκη πεδίων εισαγωγής

Ερωτήματα δεδομένων χρήστη σε πεδία ή συνθήκες

Μετατροπή πεδίου σε κείμενο

Εισαγωγή πεδίου σταθερής ή μεταβλητής ημερομηνίας

Επεξεργασία πινάκων

Επιλογή πινάκων, γραμμών και στηλών

Εισαγωγή πινάκων

Διαγραφή πινάκων ή των περιεχομένων πίνακα

Υπολογισμοί σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμοί σύνθετων τύπων σε έγγραφα κειμένου

Υπολογισμός και επικόλληση του αποτελέσματος ενός τύπου σε έγγραφο κειμένου

Προβολή του αποτελέσματος ενός υπολογισμού πίνακα σε διαφορετικό πίνακα

Υπολογισμοί σε πίνακες

Υπολογισμός του αθροίσματος μιας σειράς κελιών πίνακα

Εισαγωγή κειμένου πριν από πίνακα στην αρχή της σελίδας

Συγχώνευση και διαίρεση κελιών

Επανάληψη επικεφαλίδας πίνακα σε νέα σελίδα

Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών σε πίνακα κειμένου

Τροποποίηση γραμμών και στηλών με χρήση του πληκτρολογίου

Αντιγραφή περιοχών υπολογιστικού φύλλου σε κείμενο εγγράφου

Εισαγωγή αλλαγών γραμμής στα κελιά

Εικόνες, Σχέδια, ClipArt, FontWork

Τοποθέτηση αντικειμένων

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων σε υπομνήματα

Fontwork για γραφική τέχνη κειμένου

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Εισαγωγή, Επεξεργασία, Αποθήκευση εικόνων ψηφιογραφίας (Bitmaps)

Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Κινούμενο κείμενο

Περιστροφή κειμένου

Ορισμός γραφικών ή χρωμάτων στο παρασκήνιο σελίδων (υδατογραφία)

Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο

Κύρια και δευτερεύοντα έγγραφα

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια χρήστη

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Περιήγηση για έγγραφα κειμένου

Επικεφαλίδες, τύποι αρίθμησης

Τεχνοτροπίες αρίθμησης και παραγράφων

Προσθήκη κουκκίδων

Προσθήκη αρίθμησης

Αρίθμηση κεφαλαίων

Δημιουργία αριθμημένων λιστών ή λιστών με κουκίδες κατά την πληκτρολόγηση

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων σε υπομνήματα

Ορισμός περιοχών με αριθμούς

Κύρια και δευτερεύοντα έγγραφα

Αλλαγή επιπέδου καταλόγου παραγράφου καταλόγου

Συνδυασμός διαταγμένων καταλόγων

Τροποποίηση αρίθμησης σε διαταγμένο κατάλογο

Απενεργοποίηση Κουκίδων και Αρίθμησης για μεμονωμένες παραγράφους

Προσθήκη αριθμών γραμμής

Κεφαλίδες, υποσέλιδα, υποσημειώσεις

Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Εισαγωγή αριθμών σελίδας σε υποσέλιδα

Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Καθορισμός διαφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων

Μορφοποίηση κεφαλίδων ή υποσέλιδων

Εισαγωγή και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Απόσταση μεταξύ υποσημειώσεων

Επεξεργασία διαφορετικών αντικειμένων στο κείμενο

Τοποθέτηση αντικειμένων

Δημιουργία αριθμημένων λιστών ή λιστών με κουκίδες κατά την πληκτρολόγηση

Χρησιμοποιώντας υπομνήματα

Προσθήκη αριθμών κεφαλαίων σε υπομνήματα

Σχεδίαση γραμμών σε κείμενο

Εφαρμογή τεχνοτροπιών γραμμών χρησιμοποιώντας γραμμές εργαλείων

Καθορισμός τεχνοτροπιών βέλους

Ορισμός τεχνοτροπιών γραμμών

Εισαγωγή, επεξεργασία και σύνδεση πλαισίων

Ορθογραφία, λεξικά, συλλαβισμός

Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος

Αυτόματος ορθογραφικός έλεγχος

Προσθήκη εξαιρέσεων στη λίστα της Αυτόματης διόρθωσης

Αφαίρεση λέξεων από λεξικό του χρήστη

Συλλαβισμός

Θησαυρός λέξεων

Εγκύκλιες επιστολές, ετικέτες και επαγγελματικές κάρτες

Δημιουργία εγκυκλίου επιστολής

Δημιουργία και εκτύπωση ετικετών και επαγγελματικών καρτών

Εκτύπωση ετικετών διευθύνσεων

Κείμενο υπό συνθήκες

Κείμενο υπό συνθήκες για καταμέτρηση σελίδων

Εργασία με έγγραφα

Εκτύπωση φυλλαδίου

Κύρια και δευτερεύοντα έγγραφα

Προεπισκόπηση σελίδας πριν την εκτύπωση

Γρηγορότερη εκτύπωση με μειωμένα δεδομένα

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Εκτύπωση με αντίστροφη σειρά

Επιλογή δίσκων χαρτιού εκτυπωτή

Αποθήκευση εγγράφων κειμένου σε μορφή HTML

Εισαγωγή ολόκληρου εγγράφου κειμένου

Αποθήκευση εγγράφων σε άλλες μορφές

Άνοιγμα εγγράφων αποθηκευμένων σε άλλες μορφές

Αποστολή εγγράφων ως ηλ. ταχυδρομείο

Αλλαγή του καταλόγου εργασίας σας

Διάφορα

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (Προσιτότητα LibreOffice Writer)

Χρήση αυτόματου κειμένου

Χρήση έξυπνων ετικετών

Αποστολή φαξ και ρύθμιση του LibreOffice για φαξ

Επικόλληση περιεχομένων σε ειδικές μορφοποιήσεις

Δημιουργία τεχνοτροπίας σελίδας με βάση την τρέχουσα σελίδα

Κείμενο υπό συνθήκες

Κείμενο υπό συνθήκες για καταμέτρηση σελίδων

Μετακίνηση και αντιγραφή κειμένου σε έγγραφα

Απόκρυψη κειμένου

Προβολή κρυφού κειμένου

Δημιουργία μη εκτυπώσιμου κειμένου

Εισαγωγή υπερσυνδέσμων με τον περιηγητή

Περιήγηση για έγγραφα κειμένου

Προσάρτηση και αλλαγή μεγέθους παραθύρων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αναγνώρισης αριθμών σε πίνακες

Προεπισκόπηση σελίδας πριν την εκτύπωση

Εκτύπωση πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο

Επιλογή δίσκων χαρτιού εκτυπωτή

Εισαγωγή παραπομπών

Χρήση κανονικών εκφράσεων σε αναζητήσεις κειμένου

Αποθήκευση εγγράφων κειμένου σε μορφή HTML

Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου κατά την πληκτρολόγηση

Χρήση του άμεσου δρομέα

Εισαγωγή, επεξεργασία και σύνδεση πλαισίων

Εισαγωγή ολόκληρου εγγράφου κειμένου

Καταμέτρηση λέξεων

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από αντικείμενα

Καταγραφή μακροεντολής

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!