Χρήση τεχνοτροπιών από διαφορετικό έγγραφο ή πρότυπο

Μπορείτε να εισάγετε τεχνοτροπίες από ένα άλλο έγγραφο ή πρότυπο εγγράφου στο τρέχον έγγραφο.

Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Φόρτωση τεχνοτροπιών ή

  1. Χρησιμοποιήστε τα πεδία ελέγχου στο τέλος του παραθύρου διαλόγου για να επιλέξετε τους τύπους τεχνοτροπιών που επιθυμείτε να εισάγετε. Για να αντικαταστήσετε τεχνοτροπίες στο τρέχον έγγραφο που έχουν το ίδιο όνομα με αυτά που εισάγετε, επιλέξτε Αντικατάσταση.

  2. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!