Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (Προσιτότητα LibreOffice Writer)

Εικονίδιο σημείωσης

Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.


Πατήστε τα πλήκτρα +<underlined character> για να ανοίξετε το μενού. Σε ένα ανοικτό μενού πατήστε τον υπογραμμισμένο χαρακτήρα για να εκτελέσετε μια εντολή. Παραδείγματος χάρη, πατώντας +Ι ανοίγει το μενού Εισαγωγή και μετά το H για εισαγωγή υπερσυνδέσμου.

Για να ανοίξετε ένα μενού περιβάλλοντος, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Shift+F10. Για να το κλείσετε πιέστε το πλήκτρο Escape.

Εισαγωγή ενοτήτων

 1. Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Εισαγωγή για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή.

 2. Πιέστε το πλήκτρο F6 μέχρι να εστιάσετε στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή.

 3. Πιέστε το δεξί βέλος μέχρι να επιλεγεί το εικονίδιο Ενότητα.

 4. Πιέστε το κάτω βέλος, και ύστερα το δεξί βέλος για να ορίσετε το εύρος της ενότητας που επιθυμείτε να εισάγετε.

 5. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

 6. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να τοποθετήσετε τον δρομέα μέσα στο έγγραφο.

Εισαγωγή πινάκων κειμένου

 1. Πιέστε το πλήκτρο F6 μέχρι να εστιάσετε στη Βασική γραμμή εργαλείων.

 2. Πιέστε το δεξί βέλος μέχρι να επιλεγεί το εικονίδιο Πίνακας.

 3. Πιέστε το κάτω βέλος, και ύστερα χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ορίσετε τον αριθμό των στηλών και των γραμμών του πίνακα που επιθυμείτε να εισάγετε.

 4. Πιέστε το πλήκτρο Enter.

 5. Πιέστε το πλήκτρο F6 για να τοποθετήσετε τον δρομέα μέσα στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!