Μετάβαση σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη

Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη στο έγγραφό σας, στο πεδίο Σελίδα στη Γραμμή κατάστασης, και ύστερα επιλέξτε το σελιδοδείκτη.

Εισαγωγή σελιδοδείκτη

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!