Μετάβαση σε συγκεκριμένο σελιδοδείκτη

Για να μεταβείτε σε έναν συγκεκριμένο σελιδοδείκτη στο έγγραφό σας, στο πεδίο Σελίδα στη Γραμμή κατάστασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον σελιδοδείκτη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!