Συνδυασμός διαταγμένων καταλόγων

Μπορείτε να συνδυάσετε δύο διαταγμένους καταλόγους σε έναν μοναδικό κατάλογο.

Για να συνδυάσετε δύο διαταγμένους καταλόγους

  1. Επιλέξτε όλες τις παραγράφους που βρίσκονται στις λίστες.

  2. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε το εικονίδιο Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου δύο φορές.

Για να δημιουργήσετε έναν διαταγμένο κατάλογο από μη διαδοχικές παραγράφους

  1. Κρατήστε πατημένο το και μεταφέρετε μια επιλογή στην πρώτη αριθμημένη παράγραφο. Δεν έχετε παρά να επιλέξετε ένα χαρακτήρα.

  2. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το και μεταφέρετε μια επιλογή σε κάθε αριθμημένη παράγραφο των καταλόγων που θέλετε να συνδυάσετε.

  3. Στη γραμμή Μορφοποίηση, πατήστε το εικονίδιο Εναλλαγή διαταγμένου καταλόγου δύο φορές.

tip

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!