Αλλαγή του επιπέδου κεφαλαίου σε λίστες με κουκκίδες και αρίθμηση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!