Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Για να εισάγετε μια εικόνα με σάρωση, θα πρέπει να έχετε συνδέσει μια συσκευή σάρωσης και να έχετε εγκαταστήσει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης στο σύστημά σας.

  1. Κάντε στο έγγραφο εκεί όπου επιθυμείτε να εισάγετε την εικόνα που έχετε σαρώσει.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση και επιλέξτε την προέλευση της σάρωσης από το υπομενού.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες σάρωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!