Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Για να εισάγετε μια εικόνα με σάρωση, θα πρέπει να έχετε συνδέσει μια συσκευή σάρωσης και να έχετε εγκαταστήσει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης στο σύστημά σας.

  1. Κάντε στο έγγραφο εκεί όπου επιθυμείτε να εισάγετε την εικόνα που έχετε σαρώσει.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Μέσα - Σάρωση και επιλέξτε την προέλευση της σάρωσης από το υπομενού.

  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες σάρωσης.

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Επεξεργασία γραφικών αντικειμένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!