Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Μπορείτε να μεταφέρετε και αποθέσετε ένα αντικείμενο από τη Συλλογή σε ένα έγγραφο κειμένου, υπολογιστικό φύλλο, σχέδιο ή μια παρουσίαση.

Για να αντικαταστήσετε ένα αντικείμενο της συλλογής που εισάγατε στο έγγραφο, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Ctrl και σύρετε ένα άλλο αντικείμενο από τη συλλογή πάνω στο αντικείμενο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!