Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Μπορείτε να μεταφέρετε και αποθέσετε ένα αντικείμενο από τη Συλλογή σε ένα έγγραφο κειμένου, υπολογιστικό φύλλο, σχέδιο ή μια παρουσίαση.

Για να αντικαταστήσετε ένα αντικείμενο της συλλογής που εισάγατε στο έγγραφο, κρατήστε πατημένο το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Ctrl και σύρετε ένα άλλο αντικείμενο από τη συλλογή πάνω στο αντικείμενο.

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Επεξεργασία γραφικών αντικειμένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!