Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

  1. Ανοίξτε το έγγραφο στο οποίο επιθυμείτε να εισάγετε το αντικείμενο.

  2. Ανοίξτε το έγγραφο του Draw ή του Impress, το οποίο περιέχει το αντικείμενο που επιθυμείτε να αντιγράψετε.

  3. Κρατήστε πατημένο το και πατήστε και κρατήστε για μια στιγμή το αντικείμενο.

  4. Μεταφέρετε το αντικείμενο στο έγγραφο στο οποίο επιθυμείτε να το εισάγετε.

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Επεξεργασία γραφικών αντικειμένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!