Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε ένα αντίγραφο διαγράμματος που να μην ενημερώνεται όταν τροποποιείτε τα δεδομένα του στο υπολογιστικό φύλλο.

  1. Ανοίξτε το έγγραφο κειμένου στο οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε το διάγραμμα.

  2. Ανοίξτε το υπολογιστικό φύλλο που περιέχει το διάγραμμα το οποίο επιθυμείτε να αντιγράψετε.

  3. Στο υπολογιστικό φύλλο, κάντε κλικ στο διάγραμμα. Θα εμφανιστούν οκτώ χειριστές γύρω από το διάγραμμα.

  4. Σύρετε το διάγραμμα από το υπολογιστικό φύλλο στο έγγραφο κειμένου.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το μέγεθος και την θέση του διαγράμματος στο έγγραφο κειμένου όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε αντικείμενο. Για να επεξεργασθείτε τα δεδομένα του διαγράμματος, κάντε διπλό κλικ στο διάγραμμα.

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

Επεξεργασία γραφικών αντικειμένων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!