Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα.

  2. Επιλέξτε το αρχείο. Χρησιμοποιώντας το πεδίο Τύπος αρχείου μπορείτε να περιορίσετε την επιλογή σε ορισμένους τύπους αρχείων.

  3. Κάντε κλικ στο πεδίο Σύνδεσμος εάν θέλετε έναν σύνδεσμο στο πρωτότυπο αρχείο.

    Εάν έχει γίνει σήμανση του πεδίου Σύνδεσμος, κάθε φορά που πραγματοποιείται ενημέρωση και φόρτωση του εγγράφου φορτώνεται ξανά η εικόνα bitmap. Τα βήματα επεξεργασίας που ακολουθήσατε στο τοπικό αντίγραφο της εικόνας στο έγγραφο εφαρμόζονται ξανά, και εμφανίζεται η εικόνα.

    Εάν στο πεδίο Σύνδεσμος δεν έχει γίνει σήμανση, εργάζεστε πάντα με το αντίγραφο το οποίο δημιουργήθηκε με την πρώτη εισαγωγή του γραφικού.

    Για να ενσωματώσετε γραφικά τα οποία πρώτα είχαν εισαχθεί ως συνδέσεις, πηγαίνετε στις Επεξεργασία - Σύνδεσμοι και πατήστε στο πεδίο επιλογής Αλλαγή συνδέσμου.

  4. Κάντε κλικ στο Άνοιγμα για να εισαγάγετε την εικόνα.

Εξ ορισμού, το γραφικό αντικειμένου εισάγεται ώστε να υπάρχει στοίχιση στο κέντρο επάνω από την παράγραφο, στην οποία κάνατε κλικ.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!