Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

  1. Κάντε κλικ στο σημείο του εγγράφου όπου επιθυμείτε να εισαγάγετε το γραφικό αντικείμενο.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Εικόνα - Από αρχείο.

  3. Εντοπίστε το αρχείο γραφικού αντικειμένου που επιθυμείτε να εισάγετε και κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

Εξ ορισμού, το γραφικό αντικειμένου εισάγεται ώστε να υπάρχει στοίχιση στο κέντρο επάνω από την παράγραφο, στην οποία κάνατε κλικ.

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!