Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εισαγάγετε ένα γραφικό αντικείμενο σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εισαγωγή γραφικού αντικειμένου από αρχείο

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από τη Συλλογή με μεταφορά και απόθεση

Εισαγωγή εικόνας με χρήση σαρωτή

Εισαγωγή γραφικών αντικειμένων από το LibreOffice Draw ή το Impress

Εισαγωγή διαγράμματος του Calc σε έγγραφο κειμένου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!