Εισαγωγή κειμένου πριν από πίνακα στην αρχή της σελίδας

Αν θέλετε να εισάγετε κείμενο πριν από έναν πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας, πατήστε στο πρώτο κελί του πίνακα μπροστά από οποιοδήποτε περιεχόμενο του κελιού και μετά πατήστε το Enter ή τα +Enter.

Για να εισάγετε κείμενο μετά από ένα πίνακα που βρίσκεται στο τέλος του εγγράφου, πατήστε το τελευταίο κελί του πίνακα και πιέστε +Enter.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!