Ευρετήρια χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα ευρετήρια χρήστη επιθυμείτε.

Για να δημιουργήσετε ευρετήρια χρήστη

 1. Επιλέξτε τη λέξη ή τις λέξεις που επιθυμείτε να προσθέσετε στο ευρετήριο χρήστη.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση ευρετηρίου.

 3. Πατήστε στο πλήκτρο Δημιουργία ευρετηρίου χρήστη δίπλα στο πεδίο Ευρετήριο.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ευρετήριο στο πεδίο Όνομα και πατήστε Εντάξει.

 5. Πατήστε Εισαγωγή για να προσθέσετε τις επιλεγμένες λέξεις στο νέο ευρετήριο.

 6. Πατήστε Κλείσιμο.

Για να εισάγετε ένα ευρετήριο χρήστη

 1. Πατήστε στο έγγραφο στην θέση όπου επιθυμείτε να εισάγετε το ευρετήριο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία.

 3. Στην καρτέλα Τύπος, επιλέξτε το όνομα του ορισμένου από το χρήστη ευρετηρίου, που δημιουργήσατε στο πλαίσιο Τύπος.

 1. Κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε.

 2. Πατήστε Εντάξει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!