Ευρετήρια χρήστη

Μπορείτε να δημιουργήσετε όσα ευρετήρια χρήστη επιθυμείτε.

Για να δημιουργήσετε ευρετήρια χρήστη

 1. Επιλέξτε τη λέξη ή τις λέξεις που επιθυμείτε να προσθέσετε στο ευρετήριο χρήστη.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήρια - Καταχώριση ευρετηρίου.

 3. Πατήστε στο πλήκτρο Δημιουργία ευρετηρίου χρήστη δίπλα στο πεδίο Ευρετήριο.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το ευρετήριο στο πεδίο Όνομα και πατήστε Εντάξει.

 5. Πατήστε Εισαγωγή για να προσθέσετε τις επιλεγμένες λέξεις στο νέο ευρετήριο.

 6. Πατήστε Κλείσιμο.

Για να εισάγετε ένα ευρετήριο χρήστη

 1. Πατήστε στο έγγραφο στην θέση όπου επιθυμείτε να εισάγετε το ευρετήριο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία.

 3. Στην καρτέλα Τύπος, επιλέξτε το όνομα του ορισμένου από το χρήστη ευρετηρίου, που δημιουργήσατε στο πλαίσιο Τύπος.

 1. Κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε.

 2. Πατήστε Εντάξει.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου ως πίνακα καταχώρισης περιεχομένων, επιλέξτε Πρόσθετες τεχνοτροπίες και πατήστε στο πλήκτρο Απόδοση τεχνοτροπιών δίπλα στο πλαίσιο. Πατήστε στην τεχνοτροπία στον κατάλογο και ύστερα πατήστε στο πλήκτρο >> ή στο πλήκτρο << για να καθορίσετε το επίπεδο κεφαλαίου για την τεχνοτροπία παραγράφου.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!