Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Η καλύτερη μέθοδος για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων είναι να αντιστοιχίσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας, όπως η "Επικεφαλίδα 1" στις παραγράφους που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων. Αφού εφαρμόσετε αυτές τις τεχνοτροπίες, μπορείτε κατόπιν να δημιουργήσετε ένα πίνακα περιεχομένων.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

  1. Πατήστε στο έγγραφό σας στην θέση όπου επιθυμείτε να δημιουργήσετε τον πίνακα περιεχομένων.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Τύπος.

  3. Επιλέξτε "Πίνακας περιεχομένων" στο πεδίο Τύπος.

  4. Κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε.

  5. Πατήστε Εντάξει.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου ως πίνακα καταχώρισης περιεχομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσθετες τεχνοτροπίες στην περιοχή Δημιουργία από και πατήστε στο πλήκτρο Ανάθεση τεχνοτροπιών δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου. Στον διάλογο Ανάθεση τεχνοτροπιών, πατήστε στην τεχνοτροπία στον κατάλογο και ύστερα πατήστε στο πλήκτρο >> ή το πλήκτρο << για να καθορίσετε το επίπεδο κεφαλαίου για την τεχνοτροπία παραγράφου.

tip

Το LibreOffice δημιουργεί τον πίνακα καταχωρίσεων περιεχομένων με βάση το επίπεδο κεφαλαίου της τεχνοτροπίας παραγράφου και των περιεχομένων παραγράφου. Εάν η παράγραφος είναι κενή, δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα περιεχομένων. Για να εξαναγκάσετε την κενή παράγραφο να καταχωριστεί στον πίνακα περιεχομένων, προσθέστε χειροκίνητα κενό ή μη χωριζόμενο διάστημα στην παράγραφο. Τα προστιθέμενα κενά στο πλαίσιο κειμένου Μετά της καρτέλας αρίθμησης στον διάλογο αρίθμηση κεφαλαίων δεν δουλεύουν για αυτόν τον σκοπό, επειδή είναι τμήματα της αρίθμησης παραγράφων, αλλά όχι των περιεχομένων παραγράφων.


Για να ενημερώσετε έναν πίνακα περιεχομένων

Εφαρμόστε ένα από τα ακόλουθα:

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Ευρετήρια χρήστη

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!