Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Η καλύτερη μέθοδος για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων είναι να αντιστοιχίσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας, όπως η "Επικεφαλίδα 1" στις παραγράφους που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων. Αφού εφαρμόσετε αυτές τις τεχνοτροπίες, μπορείτε κατόπιν να δημιουργήσετε ένα πίνακα περιεχομένων.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

  1. Πατήστε στο έγγραφό σας στην θέση όπου επιθυμείτε να δημιουργήσετε τον πίνακα περιεχομένων.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Τύπος.

  3. Επιλέξτε "Πίνακας περιεχομένων" στο πεδίο Τύπος.

  4. Κάντε τις επιλογές που επιθυμείτε.

  5. Πατήστε Εντάξει.

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική τεχνοτροπία παραγράφου ως καταχώριση στον πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσθετες τεχνοτροπίες στην περιοχή Δημιουργία από και έπειτα πατήστε το πλήκτρο Εκχώρηση τεχνοτροπιών δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου. Στον διάλογο Εκχώρηση τεχνοτροπιών, πατήστε την τεχνοτροπία στον κατάλογο και έπειτα πατήστε το πλήκτρο >> ή το πλήκτρο << για να καθορίσετε το επίπεδο διάρθρωσης της τεχνοτροπίας παραγράφου.

tip

Το LibreOffice δημιουργεί τις καταχωρίσεις στον πίνακα περιεχομένων με βάσει το επίπεδο διάρθρωσης της τεχνοτροπίας παραγράφου και των περιεχομένων παραγράφου. Εάν η παράγραφος είναι κενή, δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα περιεχομένων. Για να εξαναγκάσετε την κενή παράγραφο να καταχωριστεί στον πίνακα περιεχομένων, προσθέστε χειροκίνητα κενό ή διάστημα χωρίς διακοπή στην παράγραφο. Τα προστιθέμενα διαστήματα στο πλαίσιο ελέγχου Μετά της καρτέλας αρίθμησης στον διάλογο αρίθμησης κεφαλαίου δεν θα δουλέψουν για αυτόν τον σκοπό, επειδή είναι τμήματα της αρίθμησης παραγράφου και όχι των περιεχομένων παραγράφου.


Για να ενημερώσετε έναν πίνακα περιεχομένων

Εφαρμόστε ένα από τα ακόλουθα:

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Ευρετήρια χρήστη

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!