Δημιουργία βιβλιογραφίας

Η βιβλιογραφία είναι ένας κατάλογος των εργασιών στις οποίες παραπέμπεστε σε ένα έγγραφο.

Αποθήκευση πληροφοριών βιβλιογραφίας

Το LibreOffice αποθηκεύει βιβλιογραφικές πληροφορίες σε μια βάση δεδομένων βιβλιογραφίας ή σε ένα μεμονωμένο έγγραφο.

Για να αποθηκεύσετε πληροφορίες στη βάση δεδομένων βιβλιογραφίας

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Βάση δεδομένων βιβλιογραφίας

 2. Επιλέξτε Δεδομένα - Εγγραφή.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιογραφική καταχώριση στο πεδίο Σύντομο όνομα και ύστερα προσθέστε επιπλέον πληροφορίες στην εγγραφή στα υπόλοιπα πεδία.

 4. Κλείστε το παράθυρο Βάση δεδομένων βιβλιογραφίας.

Για να αποθηκεύσετε βιβλιογραφικές πληροφορίες σε μεμονωμένο έγγραφο

 1. Πατήστε στο έγγραφό σας στην θέση όπου επιθυμείτε να προσθέσετε τη βιβλιογραφική αναφορά.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση βιβλιογραφίας.

 3. Επιλέξτε Από το περιεχόμενο του εγγράφου και πατήστε Δημιουργία.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιογραφική αναφορά στο πεδίο Σύντομο όνομα.

 5. Επιλέξτε την προέλευση της δημοσίευσης για την εγγραφή στο πεδίο Τύπος και ύστερα προσθέστε επιπλέον πληροφορίες στα υπόλοιπα πεδία.

 6. Πατήστε Εντάξει.

 7. Στον διάλογο Εισαγωγή καταχώρισης βιβλιογραφίας, πατήστε Εισαγωγή και ύστερα Κλείσιμο.

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν σώζετε ένα έγγραφο που περιέχει καταχωρίσεις βιβλιογραφίας, οι αντίστοιχες εγγραφές αποθηκεύονται αυτόματα σε ένα κρυφό πεδίο του εγγράφου.


Εισαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών από τη βάση δεδομένων βιβλιογραφίας

 1. Πατήστε στο έγγραφό σας στην θέση όπου επιθυμείτε να προσθέσετε τη βιβλιογραφική αναφορά.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Καταχώριση βιβλιογραφίας.

 1. Επιλέξτε Από βάση δεδομένων βιβλιογραφίας.

 2. Επιλέξτε το όνομα της καταχώρισης βιβλιογραφίας που επιθυμείτε να εισάγετε στο πεδίο Σύντομο όνομα.

 3. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα πατήστε Κλείσιμο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!