Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

  1. Πατήστε στο έγγραφό σας στην θέση όπου επιθυμείτε να εισάγετε το ευρετήριο.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο - Πίνακας περιεχομένων, ευρετήριο ή βιβλιογραφία.

  3. Στην καρτέλα Τύπος, επιλέξτε "Αλφαβητικό ευρετήριο" στο πλαίσιο Τύπος.

  4. Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο ταξινόμησης, επιλέξτε Αρχείο ταξινόμησης στην περιοχή Επιλογές, πατήστε το πλήκτρο Αρχείο και έπειτα εντοπίστε ένα υπάρχον αρχείο ή δημιουργήστε ένα νέο αρχείο ταξινόμησης.

  5. Καθορίστε τις επιλογές μορφοποίησης για το ευρετήριο, είτε στην τρέχουσα καρτέλα, είτε σε οποιαδήποτε από τις άλλες καρτέλες αυτού του διαλόγου. Παραδείγματος χάρη, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε επικεφαλίδες μοναδικού γράμματος στο ευρετήριό σας, πατήστε στην καρτέλα Καταχωρίσεις και ύστερα επιλέξτε Αλφαβητικός οριοθέτης. Για να αλλάξετε τη μορφοποίηση των επιπέδων στο ευρετήριο, πατήστε στην καρτέλα Τεχνοτροπίες.

  6. Πατήστε Εντάξει.

  7. Για ενημερώσετε το ευρετήριο, δεξιοπατήστε στο ευρετήριο και ύστερα επιλέξτε Ενημέρωση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!