Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων

  1. Κάντε κλικ σε μια λέξη ή επιλέξτε τις λέξεις στο έγγραφό σας τις οποίες επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως καταχώριση ευρετηρίου.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετηρίων - Καταχώριση ευρετηρίου και κάντε ένα από τα παρακάτω:

Διάλογος εισαγωγής ευρετηρίου

Καθορισμός καταχωρίσεων πινάκων περιεχομένων

Ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων είναι να εφαρμόσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου "Επικεφαλίδα N", όπως "Επικεφαλίδα 1", στις παραγράφους που θέλετε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων σας.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου ως καταχώριση σε πίνακα περιεχομένων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων και πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων σας στο πεδίο Τεχνοτροπία παραγράφου.

  3. Στον κατάλογο Επίπεδο, πατήστε στο επίπεδο για την τεχνοτροπία της παραγράφου.

  4. Πατήστε στο Εντάξει. Μπορείτε τώρα να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας και να τις συμπεριλάβετε έτσι στον πίνακα περιεχομένων.

tip

Το LibreOffice δημιουργεί τις καταχωρήσεις του πίνακα περιεχομένων με βάση το επίπεδο διάρθρωσης της τεχνοτροπίας παραγράφου και τα περιεχόμενα της παραγράφου. Εάν η παράγραφος είναι κενή, δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα περιεχομένων. Για να αναγκάσετε την κενή παράγραφο να καταχωρηθεί στον πίνακα περιεχομένων, προσθέστε χειροκίνητα ένα κενό ή ένα μη διαχωριζόμενο διάστημα στην παράγραφο. Τα κενά που προστίθενται στο πλαίσιο κειμένου Μετά της καρτέλας Αρίθμηση στο παράθυρο διαλόγου Αρίθμηση επικεφαλίδας δεν θα λειτουργήσουν για αυτόν τον σκοπό, καθώς αποτελούν μέρος της αρίθμησης της παραγράφου και όχι των περιεχομένων της παραγράφου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!