Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων

  1. Κάντε κλικ σε μια λέξη ή επιλέξτε τις λέξεις στο έγγραφό σας τις οποίες επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε ως καταχώριση ευρετηρίου.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακας περιεχομένων και ευρετηρίων - Καταχώριση ευρετηρίου και κάντε ένα από τα παρακάτω:

Καθορισμός καταχωρίσεων πινάκων περιεχομένων

Η καλύτερη μέθοδος για να δημιουργήσετε έναν πίνακα περιεχομένων είναι να αντιστοιχίσετε τις προκαθορισμένες τεχνοτροπίες παραγράφου επικεφαλίδας, όπως η "Επικεφαλίδα 1", στις παραγράφους που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων.

Για να χρησιμοποιήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία παραγράφου ως καταχώριση σε πίνακα περιεχομένων

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίων και πατήστε στην καρτέλα Αρίθμηση.

  2. Επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στον πίνακα περιεχομένων σας στο πεδίο Τεχνοτροπία παραγράφου.

  3. Στον κατάλογο Επίπεδο, πατήστε στο ιεραρχικό επίπεδο στο οποίο επιθυμείτε να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία παραγράφου.

  4. Πατήστε στο Εντάξει. Μπορείτε τώρα να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στις επικεφαλίδες στο έγγραφό σας και να τις συμπεριλάβετε έτσι στον πίνακα περιεχομένων.

tip

Το LibreOffice δημιουργεί τον πίνακα καταχωρίσεων περιεχομένων με βάση το επίπεδο κεφαλαίου της τεχνοτροπίας παραγράφου και των περιεχομένων παραγράφου. Εάν η παράγραφος είναι κενή, δεν θα συμπεριληφθεί στον πίνακα περιεχομένων. Για να εξαναγκάσετε την κενή παράγραφο να καταχωριστεί στον πίνακα περιεχομένων, προσθέστε χειροκίνητα κενό ή μη χωριζόμενο διάστημα στην παράγραφο. Τα προστιθέμενα κενά στο πλαίσιο κειμένου Μετά της καρτέλας αρίθμησης στον διάλογο αρίθμηση κεφαλαίων δεν δουλεύουν για αυτόν τον σκοπό, επειδή είναι τμήματα της αρίθμησης παραγράφων, αλλά όχι των περιεχομένων παραγράφων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!