Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα μέσα στο ευρετήριο ή τον πίνακα περιεχομένων.

    Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τον δρομέα σας στο ευρετήριο ή στον πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε - LibreOffice Writer -Βοηθήματα μορφοποίησης και ύστερα επιλέξτε Ενεργοποίηση δρομέα στην ενότητα Προστατευμένες περιοχές.

  2. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε μια επιλογή επεξεργασίας από το μενού.

Μπορείτε επίσης να κάνετε αλλαγές κατευθείαν σε ένα ευρετήριο ή πίνακα περιεχομένων. Δεξιοπατήστε στο ευρετήριο ή τον πίνακα περιεχομένων, επιλέξτε Επεξεργασία ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων, πατήστε στην καρτέλα Τύπος και ύστερα καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Προστασία από χειροκίνητες αλλαγές.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!