Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Οι καταχωρίσεις ευρετηρίου εισάγονται ως πεδία στο έγγραφό σας. Για να προβάλετε τα πεδία του εγγράφου σας, επιλέξτε Προβολή και βεβαιωθείτε ότι οι Σκιάσεις πεδίου είναι επιλεγμένες.

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα αμέσως μπροστά από την καταχώριση ευρετηρίου στο έγγραφό σας.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Παραπομπή - Καταχώριση ευρετηρίου... και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να περιηγηθείτε σε όλες τις καταχωρίσεις ευρετηρίου στο έγγραφό σας, πατήστε στα βέλη επόμενο ή προηγούμενο στον διάλογο Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου.

Δημιουργία πίνακα περιεχομένων

Καθορισμός καταχωρίσεων ευρετηρίων ή πινάκων περιεχομένων

Ενημέρωση, επεξεργασία και διαγραφή ευρετηρίων και πινάκων περιεχομένων

Μορφοποίηση ευρετηρίου ή πίνακα περιεχομένων

Δημιουργία αλφαβητικών ευρετηρίων

Ευρετήρια χρήστη

Δημιουργία βιβλιογραφίας

Ευρετήρια για πολλαπλά έγγραφα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!