Επεξεργασία ή διαγραφή καταχωρίσεων ευρετηρίου και πίνακα

Οι καταχωρίσεις ευρετηρίου εισάγονται ως πεδία στο έγγραφό σας. Για να προβάλετε τα πεδία του εγγράφου σας, επιλέξτε Προβολή και βεβαιωθείτε ότι οι Σκιάσεις πεδίου είναι επιλεγμένες.

  1. Τοποθετήστε τον δρομέα αμέσως μπροστά από την καταχώριση ευρετηρίου στο έγγραφό σας.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Παραπομπή - Καταχώριση ευρετηρίου... και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Για να περιηγηθείτε στις εγγραφές ευρετηρίου στο έγγραφό σας, πατήστε στο επόμενο ή στο προηγούμενο βέλος στον διάλογο Επεξεργασία καταχώρισης ευρετηρίου .

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!