Εσοχές παραγράφων

Μπορείτε να μεταβάλετε τις εσοχές για την τρέχουσα παράγραφο ή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους ή για μια τεχνοτροπία παραγράφου.

tip

Μπορείτε επίσης να ορίσετε εσοχές χρησιμοποιώντας το χάρακα. Για να εμφανίσετε το χάρακα, επιλέξτε Προβολή - Χάρακας.


Τοποθέτηση εσοχών

Οι εσοχές υπολογίζονται αναφορικά με το αριστερό και δεξί περιθώριο της σελίδας. Αν επιθυμείτε η παράγραφος να εκτείνεται μέσα στο περιθώριο, ορίστε αρνητικό αριθμό.

note

Για να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά και έπειτα επιλέξτε μια νέα μονάδα μέτρησης στην περιοχή ρυθμίσεων.


Οι εσοχές διαφέρουν αναφορικά με την κατεύθυνση γραφής. Για παράδειγμα, κοιτάξτε την τιμή της εσοχής Πριν από κείμενο σε γλώσσες που γράφονται αριστερά προς δεξιά. Το αριστερό άκρο της παραγράφου έχει εσοχή ανάλογα με το αριστερό περιθώριο. Σε γλώσσες που γράφονται από δεξιά προς αριστερά, η παράγραφος έχει εσοχή ανάλογα με το δεξί περιθώριο.

Προεξοχές

Για μία προεξοχή της πρώτης γραμμής, εισάγετε έναν θετικό αριθμό στο Πριν από κείμενο και έναν αρνητικό στο Πρώτη γραμμή.

Το εικονίδιο Προεξοχή βρίσκεται στην ενότητα παραγράφου της πλαϊνής στήλης ιδιοτήτων. Πατήστε σε αυτό το εικονίδιο για να εναλλάξετε τις τιμές των Πριν το κείμενο και Πρώτη γραμμή. Αυτό σας επιτρέπει να εναλλάξετε μια παράγραφο μεταξύ μιας πρώτης γραμμής με εσοχή και μιας προεξοχής.

Για να δημιουργήσετε μια προεξοχή: Εισάγετε μια εσοχή πρώτης γραμμής, όπου θέλετε να αρχίζει η εσοχή, έπειτα πατήστε το εικονίδιο προεξοχή για να δημιουργήσετε την προεξοχή.

Εικονίδιο προεξοχής

Εικονίδιο προεξοχής

Η εντολή προεξοχής μπορεί να προστεθεί ως πλήκτρο σε γραμμή εργαλείων, στοιχείο σε μενού, ή μενού περιβάλλοντος, ή πλήκτρο συντόμευσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!