Εισαγωγή υπερσυνδέσμων με τον περιηγητή

Μπορείτε να εισάγετε μια παραπομπή ως υπερσύνδεσμο στο έγγραφό σας χρησιμοποιώντας τον περιηγητή. Μπορείτε ακόμα να παραπέμψετε στοιχεία από άλλα έγγραφα του LibreOffice. Εάν πατήσετε στον υπερσύνδεσμο όταν το έγγραφο ανοιχτεί με το LibreOffice, μεταφέρεστε στο στοιχείο της παραπομπής.

  1. Ανοίξτε τα έγγραφα που περιέχουν τα στοιχεία που θέλετε να παραπέμψετε.

  2. Στη βασική γραμμή, πατήστε στο εικονίδιο Περιήγηση.

  3. Πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Λειτουργία μεταφοράς και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η Εισαγωγή ως υπερσύνδεσμος.

  4. Στον κατάλογο στο κάτω μέρος του περιηγητή, επιλέξτε το έγγραφο που περιέχει το στοιχείο στο οποίο θέλετε να παραπέμψετε.

  5. Στον κατάλογο του περιηγητή, πατήστε στο σύμβολο του συν δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να εισάγετε ως υπερσύνδεσμο.

  6. Μεταφέρετε το στοιχείο όπου θέλετε να εισάγετε τον υπερσύνδεσμο στο έγγραφο.

Εισάγεται το όνομα του στοιχείου στο έγγραφο ως ένας υπογραμμισμένος υπερσύνδεσμος.

Περιήγηση σύνοψης εγγράφου

Τακτοποίηση κεφαλαίων στον περιηγητή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!