Προβολή κρυφού κειμένου

Αν έχετε κείμενο που αποκρύφτηκε με χρήση συνθήκης με μια μεταβλητή, έχετε διάφορες επιλογές για να το εμφανίσετε. Εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!