Απόκρυψη κειμένου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεδία και ενότητες για να αποκρύψετε ή να εμφανίσετε κείμενο στο έγγραφό σας όταν ικανοποιείται μια συνθήκη.

Πριν μπορέσετε να αποκρύψετε κείμενο, πρέπει να δημιουργήσετε μια μεταβλητή για να τη χρησιμοποιήσετε στη συνθήκη απόκρυψης του κειμένου.

Για να δημιουργήσετε μια μεταβλητή

 1. Πατήστε στο έγγραφό σας και επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Μεταβλητές και κάντε κλικ στην επιλογή "Καθορισμός μεταβλητής" στη λίστα Τύπος.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Γενικά" στη λίστα Μορφή.

 4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μεταβλητή στο πλαίσιο Όνομα, για παράδειγμα, Απόκρυψη.

 5. Εισάγετε μια τιμή για τη μεταβλητή στο πεδίο Τιμή, για παράδειγμα,1.

 6. Για να αποκρύψετε τη μεταβλητή στο έγγραφό σας, επιλέξτε το Μη ορατά.

 7. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή και Κλείσιμο.

Για να αποκρύψετε κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφο στην θέση που επιθυμείτε να προσθέσετε το κείμενο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και πατήστε στην καρτέλα Συναρτήσεις.

 3. Κάντε κλικ στο "Κρυφό κείμενο" στη λίστα Τύπος.

 4. Εισάγετε ένα όρισμα στο πεδίο Συνθήκη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή που ορίσατε προηγουμένως, εισάγετε Απόκρυψη==1.

 5. Πληκτρολογήστε το κείμενο που επιθυμείτε να αποκρύψετε στο πεδίο Κρυφό κείμενο.

 6. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή και Κλείσιμο.

Για να αποκρύψετε μια παράγραφο

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο όπου επιθυμείτε να προσθέσετε το κείμενο.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και πατήστε την καρτέλα Συναρτήσεις.

 3. Κάντε κλικ στο πεδίο "Κρυφή παράγραφος" στη λίστα Τύπος.

 4. Εισάγετε ένα όρισμα στο πεδίο Συνθήκη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή που ορίσατε προηγουμένως, εισάγετε Απόκρυψη==1.

 5. Κάντε κλικ στο Εισαγωγή και Κλείσιμο.

note

Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτό το γνώρισμα αφαιρώντας το σημάδι ελέγχου Κρυφές παράγραφοι στον διάλογο - LibreOffice Writer - Προβολή. Όταν το σημάδι ελέγχου οριστεί, δεν μπορείτε να αποκρύψετε καμία παράγραφο.


Για να αποκρύψετε μια ενότητα

 1. Επιλέξτε το κείμενο το οποίο επιθυμείτε να αποκρύψετε.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Ενότητα.

 3. Στην περιοχή Απόκρυψη, επιλέξτε Απόκρυψη, και ύστερα εισάγετε μια έκφραση στο πεδίο Συνθήκη. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή που ορίσατε προηγουμένως, πληκτρολογήστε Απόκρυψη==1.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εισαγωγή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!