Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Πριν μπορέσετε να εισάγετε πληροφορίες κεφαλαίου σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, πρέπει πρώτα να ορίσετε τις επιλογές αρίθμησης κεφαλαίου για την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για τους τίτλους των κεφαλαίων.

Για να δημιουργήσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου για τίτλους κεφαλαίων

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Αρίθμηση κεφαλαίου.

 2. Στο πεδίο Τεχνοτροπία, επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για τους τίτλους των κεφαλαίων, παραδείγματος χάρη, την "Επικεφαλίδα1".

 3. Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης των τίτλων του κεφαλαίου στο πλαίσιο Αριθμός, παραδείγματος χάρη, 1,2,3...".

 4. Πληκτρολογήστε "Κεφάλαιο" ακολουθούμενο από ένα κενό στο πεδίο Πριν.

 5. Εισάγετε ένα κενό στο πεδίο Μετά.

 6. Πατήστε Εντάξει.

Για να εισάγετε το όνομα κεφαλαίου και την αρίθμηση σε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο

 1. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία παραγράφου που καθορίσατε για τους τίτλους κεφαλαίων στις επικεφαλίδες των κεφαλαίων στο έγγραφό σας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα ή Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο και ύστερα επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας για την τρέχουσα σελίδα από το υπομενού.

 3. Πατήστε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και πατήστε στην καρτέλα Έγγραφο.

 1. Πατήστε "Κεφάλαιο" στον κατάλογο Τύπος και στο "Όνομα και αριθμός κεφαλαίου" στον κατάλογο Μορφή.

 2. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα πατήστε στο Κλείσιμο.

Η κεφαλίδα σε κάθε σελίδα του εγγράφου σας που χρησιμοποιεί την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας εμφανίζεται αυτόματα το όνομα και ο αριθμός του κεφαλαίου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!