Εισαγωγή ονόματος κεφαλαίου και αρίθμησης σε κεφαλίδα ή υποσέλιδο

Πριν μπορέσετε να εισάγετε πληροφορίες κεφαλαίου σε μια κεφαλίδα ή υποσέλιδο, πρέπει πρώτα να ορίσετε τις επιλογές αρίθμησης κεφαλαίου για την τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για τους τίτλους των κεφαλαίων.

Για να προετοιμάσετε μια τεχνοτροπία παραγράφου για τίτλους κεφαλαίων

 1. Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Αρίθμηση επικεφαλίδων - Αρίθμηση.

 2. Στο πλαίσιο Επίπεδο, επιλέξτε 1.

 3. Στο πλαίσιο Τεχνοτροπία παραγράφου, επιλέξτε την τεχνοτροπία παραγράφου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τίτλους κεφαλαίων, για παράδειγμα, Επικεφαλίδα 1.

 4. Επιλέξτε το σχήμα αρίθμησης για τους τίτλους των κεφαλαίων στο πλαίσιο Αριθμός, για παράδειγμα, 1,2,3....

 5. Πληκτρολογήστε Κεφάλαιο ακολουθούμενο από ένα κενό στο πλαίσιο Πριν από.

 6. Εισαγάγετε ένα κενό στο πλαίσιο Μετά.

 7. Πατήστε Εντάξει.

Για να εισάγετε το όνομα κεφαλαίου και την αρίθμηση σε μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο

 1. Εφαρμόστε την τεχνοτροπία παραγράφου που καθορίσατε για τους τίτλους κεφαλαίων στις επικεφαλίδες των κεφαλαίων στο έγγραφό σας.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Κεφαλίδα ή Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο και ύστερα επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας για την τρέχουσα σελίδα από το υπομενού.

 3. Πατήστε στην κεφαλίδα ή το υποσέλιδο.

 4. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και πατήστε στην καρτέλα Έγγραφο.

 1. Πατήστε την Επικεφαλίδα στον κατάλογο Τύπος, Αριθμός επικεφαλίδας και περιεχόμενα στον κατάλογο Μορφή και 1 στο Έως επίπεδο.

 2. Πατήστε Εισαγωγή και ύστερα πατήστε στο Κλείσιμο.

Η κεφαλίδα σε κάθε σελίδα του εγγράφου σας που χρησιμοποιεί την τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας εμφανίζεται αυτόματα το όνομα και ο αριθμός του κεφαλαίου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!