Καθορισμός διαφορετικών κεφαλίδων και υποσέλιδων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές κεφαλίδες και υποσέλιδα σε διαφορετικές σελίδες στο έγγραφό σας, όσο αυτές χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνοτροπίες σελίδας. Το LibreOffice παρέχει πολλές προκαθορισμένες τεχνοτροπίες σελίδας όπως Πρώτη σελίδα, Αριστερή σελίδα και Δεξιά σελίδα, ή μπορείτε εσείς να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη τεχνοτροπία σελίδας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη διάταξη σελίδας με αντικατοπτρισμό, εάν θέλετε να προσθέσετε μια κεφαλίδα σε μια τεχνοτροπία σελίδας που έχει διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά περιθώρια σελίδας. Για να εφαρμόσετε αυτήν την επιλογή σε μια τεχνοτροπία σελίδας, επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας, πατήστε στην καρτέλα Σελίδα και στην περιοχή Ρυθμίσεις διάταξης, επιλέξτε "Με αντικατοπτρισμό" στο πλαίσιο Διάταξη σελίδας.

Παραδείγματος χάρη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τεχνοτροπίες σελίδας σε διαφορετικές κεφαλίδες για τις άρτιες σελίδες και τις περιττές σελίδες σε ένα έγγραφο.

 1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο κειμένου.

 2. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες και πατήστε στο εικονίδιο Τεχνοτροπίες σελίδας στο παράθυρο της πλευρικής στήλης Τεχνοτροπίες .

 3. Δεξιοπατήστε "Δεξιά σελίδα" στον κατάλογο τεχνοτροπιών σελίδας και επιλέξτε Τροποποίηση.

 4. Στον διάλογο Τεχνοτροπίες σελίδας, πατήστε στην καρτέλα Κεφαλίδα.

 5. Επιλέξτε την Ενεργοποίηση κεφαλίδας και πατήστε στην καρτέλα Διαχείριση.

 6. Στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία, επιλέξτε "Αριστερή σελίδα".

 7. Πατήστε Εντάξει.

 8. Στο παράθυρο Πρότυπα, δεξιοπατήστε στην "Αριστερή σελίδα" στον κατάλογο των τεχνοτροπιών σελίδας και επιλέξτε Τροποποίηση.

 9. Στον διάλογο Τεχνοτροπίες σελίδας, πατήστε στην καρτέλα Κεφαλίδα.

 10. Επιλέξτε Ενεργοποίηση κεφαλίδας και πατήστε στην καρτέλα Διαχείριση.

 11. Στο πεδίο Επόμενη τεχνοτροπία επιλέξτε "Δεξιά σελίδα".

 12. Πατήστε Εντάξει.

 13. Δεξιοπατήστε στη "Δεξιά σελίδα" στον κατάλογο τεχνοτροπιών σελίδας για να εφαρμόσετε την τεχνοτροπία στην τρέχουσα σελίδα.

 14. Εισάγετε κείμενο ή γραφικά αντικείμενα στην κεφαλίδα για την τεχνοτροπία Αριστερή σελίδα. Αφού προσθέσετε την επόμενη σελίδα στο έγγραφό σας, εισάγετε κείμενο ή γραφικά αντικείμενα στην κεφαλίδα για την τεχνοτροπία Δεξιά σελίδα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!