Περί κεφαλίδων και υποσέλιδων

Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα είναι περιοχές στο πάνω και κάτω περιθώριο της σελίδας, όπου μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή γραφικά αντικείμενα. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα προστίθενται στην τρέχουσα τεχνοτροπία σελίδας. Όλες οι σελίδες με την ίδια τεχνοτροπία έχουν αυτόματα τις ίδιες κεφαλίδες και υποσέλιδα. Μπορείτε να εισάγετε Πεδία, όπως αριθμούς σελίδων και επικεφαλίδες κεφαλαίων, σε κεφαλίδες και υποσέλιδα σε ένα έγγραφο κειμένου.

Εικονίδιο σημείωσης

Η τεχνοτροπία σελίδας για την τρέχουσα σελίδα εμφανίζεται στη Γραμμή κατάστασης.


Κεφαλίδες και υποσέλιδα σε έγγραφα HTML

Ορισμένες από τις επιλογές κεφαλίδων και υποσέλιδων είναι επίσης διαθέσιμες για έγγραφα HTML. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα δεν υποστηρίζονται από την HTML αλλά εξάγονται με ειδικές ετικέτες, έτσι ώστε να μπορούν να προβληθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εξάγονται σε έγγραφα HTML μόνο αν ενεργοποιηθούν σε λειτουργία διάταξης ιστού. Όταν ανοίξετε ξανά το έγγραφο στο LibreOffice, οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα εμφανίζονται σωστά, μαζί με τα πεδία που έχετε εισάγει.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!