Κύρια και δευτερεύοντα έγγραφα

Ένα κύριο έγγραφο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε μεγάλα έγγραφα, όπως ένα βιβλίο με πολλά κεφάλαια. Το κύριο έγγραφο μπορείτε να το θεωρήσετε ως έναν περιέκτη για μεμονωμένα αρχεία του LibreOffice Writer. Τα μεμονωμένα αρχεία ονομάζονται δευτερεύοντα έγγραφα.

Χαρακτηριστικά κύριων εγγράφων

Εικονίδιο σημείωσης

Όταν προσθέτετε ένα έγγραφο σε ένα κύριο έγγραφο ή δημιουργείτε ένα νέο δευτερεύον έγγραφο, δημιουργείται ένας σύνδεσμος στο κύριο έγγραφο. Δεν μπορείτε να επεξεργασθείτε το περιεχόμενο ενός δευτερεύοντος εγγράφου απευθείας στο κύριο έγγραφο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιηγητή για να ανοίξετε οποιοδήποτε δευτερεύον έγγραφο για επεξεργασία.


Παράδειγμα χρήσης τεχνοτροπιών

Ένα κύριο έγγραφο master.odm αποτελείται από κάποιο κείμενο και συνδέσμους προς τα δευτερεύοντα έγγραφα sub1.odt και sub2.odt. Σε κάθε δευτερεύον έγγραφο μια νέα τεχνοτροπία παραγράφου με το ίδιο όνομα Τεχνοτροπία1 ορίζεται και χρησιμοποιείται και τα δευτερεύοντα έγγραφα αποθηκεύονται.

Όταν αποθηκεύετε το κύριο έγγραφο, οι τεχνοτροπίες από τα δευτερεύοντα έγγραφα εισάγονται στο κύριο έγγραφο. Καταρχήν, εισάγεται η νέα τεχνοτροπία Τεχνοτροπία1 από το sub1.odt. Στη συνέχεια, θα εισαχθούν οι νέες τεχνοτροπίες από το sub2.odt, αλλά αφού το Τεχνοτροπία1 υπάρχει ήδη στο κύριο έγγραφο, αυτή η τεχνοτροπία από το sub2.odt δεν θα εισαχθεί.

Στο κύριο έγγραφο μπορείτε να δείτε τώρα τη νέα τεχνοτροπία Τεχνοτροπία1 από το πρώτο δευτερεύον έγγραφο. Όλες οι παράγραφοι της τεχνοτροπίας1 στο κύριο έγγραφο, θα εμφανίζονται με τα γνωρίσματα της Τεχνοτροπίας1 από το πρώτο δευτερεύον έγγραφο. Παρόλα αυτά, το δεύτερο δευτερεύον έγγραφο δεν θα τροποποιηθεί από μόνο του. Θα δείτε τις παραγράφους της Τεχνοτροπίας1 από το δεύτερο δευτερεύον έγγραφο με διαφορετικά γνωρίσματα, ανάλογα εάν ανοίγετε το έγγραφο sub2.odt μόνο του ή ως μέρος του κύριου εγγράφου.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να αποφεύγετε τη σύγχυση, χρησιμοποιήστε το ίδιο πρότυπο για το κύριο έγγραφο και τα δευτερεύοντα έγγραφά του. Αυτό συμβαίνει αυτόματα όταν δημιουργείτε το κύριο έγγραφο και τα δευτερεύοντα έγγραφα από υπάρχον έγγραφο με κεφαλίδες, χρησιμοποιώντας την εντολή Αρχείο - Αποστολή - Δημιουργία κυρίου εγγράφου.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!