Δημιουργία εγκυκλίου επιστολής

Για να δημιουργήσετε φόρμα επιστολής, χρειάζεστε κείμενο εγγράφου που περιέχει πεδία για δεδομένα διεύθυνσης και μια βάση δεδομένων διευθύνσεων. Έπειτα, συνδυάζετε ή συγχωνεύετε τα δεδομένα και το έγγραφο κειμένου είτε για να εκτυπώσετε τις επιστολές ή να τις στείλετε με ηλ. διεύθυνση.

note

Εάν το έγγραφο είναι σε μορφή HTML, οποιεσδήποτε ενσωματωμένες ή συνδεμένες εικόνες δεν θα αποσταλούν με το ηλ. μήνυμα.


Ο Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας σας βοηθά να δημιουργήσετε εγκυκλίους επιστολές.

Για να δημιουργήσετε μια εγκύκλιο επιστολή

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας.

  Βλέπετε το παράθυρο διαλόγου του οδηγού συγχώνευσης αλληλογραφίας. Το παρακάτω είναι μόνο ένα παράδειγμα ενός από τους πολλούς πιθανούς τρόπους που μπορείτε να περιηγηθείτε στις σελίδες του οδηγού:

 2. Επιλέξτε Εκκίνηση από πρότυπο και κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

  Βλέπετε τον διάλογο Δημιουργία.

 3. Επιλέξτε Επαγγελματική αλληλογραφία στον αριστερό κατάλογο και μετά "Σύγχρονη" επαγγελματική επιστολή στον δεξιό κατάλογο. Πατήστε Εντάξει για να κλείσετε το διάλογο προτύπων και πατήστε Επόμενο στον οδηγό.

 4. Επιλέξτε Επιστολή και κάντε κλικ στο Επόμενο.

 5. Στο επόμενο βήμα του οδηγού, πατήστε στο πλήκτρο Επιλογή καταλόγου διευθύνσεων για έλεγχο χρήσης του σωστού καταλόγου διευθύνσεων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα διευθύνσεων, επιλέξτε έναν τύπο ομάδας διευθύνσεων, συμφωνήστε τα πεδία δεδομένων εάν χρειάζεται και πατήστε Επόμενο.

 6. Στη συνέχεια ακολουθεί το βήμα για τη Δημιουργία ενός χαιρετισμού. Αποεπιλέξτε την Εισαγωγή προσωπικού χαιρετισμού. Κάτω από το πεδίο Γενικός χαιρετισμός, επιλέξτε τον χαιρετισμό που επιθυμείτε να εμφανίζεται στην αρχή όλων των επιστολών.

 7. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε πεδία ανάμειξης αλληλογραφίας οπουδήποτε αλλού στο έγγραφο επιλέξτε την αντίστοιχη στήλη στην πηγή δεδομένων των διευθύνσεών σας και μετά σύρσιμο και απόθεση της κεφαλίδας στήλης στο έγγραφο εκεί που θέλετε να είναι το πεδίο. Βεβαιωθείτε για την επιλογή ολόκληρης της στήλης.

 8. Κάντε κλικ στο Επόμενο και πατήστε Τέλος για να δημιουργήσετε την συγχώνευση αλληλογραφίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!