Απόσταση μεταξύ υποσημειώσεων

Αν επιθυμείτε μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των κειμένων των υποσημειώσεων ή σημειώσεων τέλους, μπορείτε να προσθέσετε άνω και κάτω περίγραμμα στην αντίστοιχη τεχνοτροπία παραγράφου.

  1. Πατήστε σε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους.

  2. Επιλέξτε Προβολή - Τεχνοτροπίες.

  3. Δεξιοπατήστε στην τεχνοτροπία παραγράφου που επιθυμείτε να τροποποιήσετε, παραδείγματος χάρη, "Υποσημείωση", και επιλέξτε Τροποποίηση.

  4. Πατήστε στην καρτέλα Περιγράμματα.

  5. Στην περιοχή Προεπιλογή, πατήστε στο εικονίδιο Ορισμός μόνο άνω και κάτω περιγραμμάτων.

  6. Στην περιοχή Γραμμή, πατήστε σε μια γραμμή στον κατάλογο Τεχνοτροπία.

  7. Επιλέξτε "Λευκό" στο πεδίο Χρώμα. Αν το παρασκήνιο της σελίδας δεν είναι λευκό, επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει καλύτερα με το χρώμα του παρασκηνίου.

  8. Στην περιοχή Απόσταση από περιεχόμενα, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγχρονισμός.

  9. Εισάγετε μια τιμή στα πεδία Πάνω και Κάτω.

  10. Πατήστε Εντάξει.

Εισαγωγή και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Μορφή - Παράγραφος - Περιγράμματα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!