Εισαγωγή και επεξεργασία υποσημειώσεων και σημειώσεων τέλους

Οι υποσημειώσεις παραπέμπουν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα στο τέλος της σελίδας, ενώ οι σημειώσεις τέλους στο τέλος του εγγράφου. Το LibreOffice αριθμεί αυτόματα τις υποσημειώσεις και τις σημειώσεις τέλους.

Για να εισάγετε μια υποσημείωση ή σημείωση τέλους

  1. Πατήστε στη θέση του εγγράφου σας όπου επιθυμείτε να τοποθετήσετε την αγκύρωση της σημείωσης.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Υποσημείωση και σημείωση τέλους.

  3. Στην περιοχή Αρίθμηση, επιλέξτε τη μορφή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Αν επιλέξετε Χαρακτήρας, πατήστε στο πλήκτρο Επιλογή και επιλέξτε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για την υποσημείωση.

  4. Στην περιοχή Τύπος, επιλέξτε Υποσημείωση ή Σημείωση τέλους.

  5. Πατήστε Εντάξει.

  6. Πληκτρολογήστε τη σημείωση.

Εικονίδιο

Μπορείτε επίσης να εισάγετε υποσημειώσεις πατώντας στο εικονίδιο Άμεση εισαγωγή υποσημείωσης στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή.

Εικονίδιο εισαγωγής σημείωσης τέλους

Μπορείτε να εισάγετε σημειώσεις τέλους άμεσα πατώντας το εικονίδιο Εισαγωγή σημείωσης τέλους στη γραμμή εργαλείων Τυπική ή Εισαγωγή ή επιλέξτε Εισαγωγή - Υποσημείωση και σημείωση τέλους - Σημείωση τέλους.

Για να επεξεργαστείτε μια υποσημείωση ή σημειίωση τέλους

tip

Τα πλήκτρα συντόμευσης μπορούν να οριστούν για εισαγωγή, επεξεργασία και πλοήγηση σε υποσημειώσεις και σημειώσεις τέλους. Επιλέξτε την καρτέλα Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο και εισάγετε note (σημείωση) στο πλαίσιο συναρτήσεων για να δείτε τις δυνατότητες.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!