Εισαγωγή αριθμών σελίδας σε υποσέλιδα

Μπορείτε εύκολα να εισάγετε ένα πεδίο αρίθμησης σελίδας στο υποσέλιδο του εγγράφου σας. Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε καταμέτρηση σελίδων στο υποσέλιδο με τη μορφή "Σελίδα 9 από 12"

Για να εισάγετε αριθμό σελίδας

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο και επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας την οποία θέλετε να προσθέσετε στο υποσέλιδο.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Αριθμός σελίδας.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να στοιχίσετε το πεδίο αριθμού σελίδας όπως στοιχίζετε και το κείμενο.

Για να προσθέσετε μια επιπρόσθετη καταμέτρηση σελίδων

  1. Πατήστε μπροστά από το πεδίο αριθμού σελίδας, πληκτρολογήστε Σελίδα και αφήστε κενό· πατήστε μετά από το πεδίο, αφήστε ένα κενό και πληκτρολογήστε από και αφήστε πάλι κενό.

  2. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Καταμέτρηση σελίδων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!