Εισαγωγή αριθμών σελίδας για συνεχόμενες σελίδες

Μπορείτε εύκολα να εισαγάγετε τον αριθμό της επόμενης σελίδας σε ένα υποσέλιδο χρησιμοποιώντας ένα πεδίο.

Ο αριθμός σελίδας εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει επόμενη σελίδα.

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο - Υποσέλιδο και επιλέξτε την τεχνοτροπία σελίδας την οποία θέλετε να προσθέσετε στο υποσέλιδο.

  2. Τοποθετήστε τον δρομέα στο υποσέλιδο και επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία.

  3. Στον διάλογο Πεδία, πατήστε στην καρτέλα Έγγραφο.

  4. Πατήστε 'Σελίδα' στον κατάλογο Τύπος και στην 'Επόμενη σελίδα' στον κατάλογο Επιλογή.

  5. Πατήστε ένα σχήμα αρίθμησης στον κατάλογο Μορφή.

    Αν επιλέξετε 'Κείμενο' στον κατάλογο Μορφή, μόνο το κείμενο που εισάγετε στο πεδίο Τιμή εμφανίζεται στο πεδίο.

  6. Πατήστε Εισαγωγή για να εισάγετε το πεδίο με τον αριθμό σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!