Εύρεση και αντικατάσταση στο Writer

Σε έγγραφα κειμένου μπορείτε να αναζητήσετε λέξεις, μορφοποιήσεις, τεχνοτροπίες κ.ά. Μπορείτε να περιηγηθείτε από το ένα αποτέλεσμα στο επόμενο, ή μπορείτε να επιλέξετε όλα τα αποτελέσματα μαζί και μετά να εφαρμόσετε άλλη μορφοποίηση ή να αντικαταστήσετε τις λέξεις με άλλο κείμενο.

Το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση

Για να αναζητήσετε κείμενο μέσα σε όλο το έγγραφο, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση χωρίς να έχετε επιλέξει κάποιο τμήμα κειμένου. Αν επιθυμείτε να κάνετε αναζήτηση μόνο σε ένα μέρος του εγγράφου σας, πρώτα επιλέξτε αυτό το μέρος του κειμένου, και ύστερα ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

Εύρεση κειμένου

 1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Εισάγετε το κείμενο προς αναζήτηση στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση.

 3. Πατήστε είτε Εύρεση επόμενου είτε Εύρεση όλων.

Όταν πατάτε Εύρεση επόμενου, το Writer θα σας εμφανίσει το επόμενο κείμενο που ταιριάζει με την καταχώρισή σας. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργασθείτε το κείμενο, και έπειτα να πατήσετε ξανά Εύρεση επόμενου για προχωρήσετε στο επόμενο κείμενο που βρέθηκε.

Αν κλείσατε το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+F για να βρείτε το επόμενο κείμενο χωρίς να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου.

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εικονίδια στην κάτω δεξιά πλευρά του εγγράφου για να περιηγηθείτε στο επόμενο κείμενο ή σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο του εγγράφου.

Όταν πατάτε Εύρεση όλων, το Writer επιλέγει όλο το κείμενο που συμφωνεί με την καταχώρισή σας. Τώρα μπορείτε, για παράδειγμα, να ορίσετε όλο το ευρεθέν κείμενο σε έντονο, ή να εφαρμόσετε μια τεχνοτροπία χαρακτήρα σε όλο μονομιάς.

Αντικατάσταση κειμένου

Εικονίδιο σημείωσης

Αντίθετα με την αναζήτηση κειμένου, η αντικατάσταση δεν μπορεί να περιορισθεί στην τρέχουσα επιλογή μόνο.


 1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Εισάγετε το κείμενο για εύρεση στο πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση.

 3. Πληκτρολογήστε το κείμενο με το οποίο θα αντικατασταθεί το κείμενο που βρέθηκε στο πεδίο κειμένου Αντικατάσταση με.

 4. Κάντε κλικ είτε στην Αντικατάσταση είτε στο Αντικατάσταση όλων.

Όταν πατάτε στην Αντικατάσταση, το Writer θα ερευνήσει όλο το έγγραφο για το κείμενο στο πεδίο Αναζήτηση για ξεκινώντας από την τρέχουσα θέση του δείκτη. Όταν βρεθεί το κείμενο, το Writer το επισημαίνει και περιμένει την απάντησή σας. Πατήστε στην Αντικατάσταση για να αντικαταστήσετε το επισημασμένο κείμενο στο έγγραφο με το κείμενο στο πλαίσιο κειμένου Αντικατάσταση με. Πατήστε Αναζήτηση επόμενου για να προχωρήσετε στο επόμενο κείμενο που βρέθηκε χωρίς να αντικαταστήσετε την τρέχουσα επιλογή.

Όταν κάνετε κλικ στην Αντικατάσταση όλων, το Writer αντικαθιστά όλο το κείμενο που ταιριάζει με αυτό που ορίσατε.

Εύρεση τεχνοτροπιών

Επιθυμείτε να βρείτε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας στο οποίο έχει εφαρμοσθεί μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία παραγράφου, για παράδειγμα την τεχνοτροπία "Επικεφαλίδα 2".

 1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Πατήστε Περισσότερες επιλογές για να επεκταθεί ο διάλογος.

 3. Σημειώστε Τεχνοτροπίες παραγράφου.
  Το πλαίσιο κειμένου Αναζήτηση για είναι τώρα ένα πλαίσιο καταλόγου, όπου μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε από τις τεχνοτροπίες παραγράφου που εφαρμόζονται στο τρέχον έγγραφο.

 4. Επιλέξτε την τεχνοτροπία προς αναζήτηση και πατήστε Εύρεση επόμενου ή Αναζήτηση όλων.

Εύρεση μορφοποιήσεων

Θέλετε να βρείτε όλο το κείμενο στο έγγραφό σας στο οποίο έχει εφαρμοσθεί μια συγκεκριμένη μορφοποίηση χαρακτήρων.

Εικονίδιο σημείωσης

Η αναζήτηση μορφοποιήσεων εντοπίζει μόνο τις ιδιότητες που έχουν εφαρμοσθεί απευθείας στους χαρακτήρες, όχι αυτές που έχουν εφαρμοστεί ως μέρος τεχνοτροπίας.


 1. Επιλέξτε Επεξεργασία - Εύρεση και αντικατάσταση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση.

 2. Κάντε κλικ στο πεδίο Περισσότερες επιλογές για να επεκτείνετε το παράθυρο διαλόγου.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Μορφή.

 1. Πατήστε Εύρεση επόμενου ή Εύρεση όλων.

Περισσότερες επιλογές

Η αναζήτηση ομοιότητας έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει κείμενο που είναι σχεδόν ίδιο με αυτό που ορίσατε. Μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να διαφέρουν.

Σημειώστε την επιλογή Αναζήτηση ομοιότητας και προαιρετικά πατήστε στο πλήκτρο Ομοιότητες για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. (Θέτοντας και τους τρεις αριθμούς σε 1, λειτουργεί καλά σε αγγλικό κείμενο.)

Εικονίδιο συμβουλής

Όταν έχετε ενεργοποιήσει την υποστήριξη ασιατικής γλώσσας στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά, το παράθυρο διαλόγου Εύρεση & Αντικατάσταση προσφέρει επιλογές για αναζήτηση ασιατικού κειμένου.


Η Περιήγηση

Η Περιήγηση είναι το κύριο εργαλείο αναζήτησης και επιλογής αντικειμένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Περιήγηση για να μετακινήσετε και να τακτοποιήσετε κεφάλαια, παρέχοντας μια προβολή διάρθρωσης του εγγράφου σας.

Επιλέξτε Προβολή - Περιήγηση για να ανοίξετε το παράθυρο της περιήγησης.

Χρησιμοποιήστε την Περιήγηση για να εισάγετε αντικείμενα, συνδέσμους και παραπομπές εντός του ιδίου εγγράφου ή από άλλα ανοικτά έγγραφα. Δείτε τον οδηγό Περιήγηση για περισσότερες πληροφορίες.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μπλε κύκλο στο κάτω δεξιά μέρος του εγγράφου σας για να ανοίξετε το μικρό παράθυρο Περιήγηση.

Χρησιμοποιήστε το μικρό παράθυρο της Περιήγησης για να μεταβείτε γρήγορα στο επόμενο αντικείμενο ή να εντοπίσετε το επόμενο κείμενο στο έγγραφό σας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!