Προσθήκη πεδίων εισαγωγής

Ένα πεδίο εισαγωγής είναι μια μεταβλητή στην οποία μπορείτε να πατήσετε σε ένα έγγραφο και να ανοίξει έναν διάλογο όπου μπορείτε να επεξεργασθείτε τη μεταβλητή.

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή -Πεδίο - Περισσότερα πεδία και ύστερα πατήστε στην καρτέλα Συναρτήσεις.

  2. Πατήστε “Πεδίο εισαγωγής” στον κατάλογο Τύπος.

  3. Πατήστε Εισαγωγή και πληκτρολογήστε το κείμενο για τη μεταβλητή.

  4. Πατήστε Εντάξει.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να ανοίξετε γρήγορα όλα τα πεδία εισόδου σε ένα έγγραφο για επεξεργασία, πατήστε +Shift+F9.


Περί πεδίων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!