Εισαγωγή πεδίου σταθερής ή μεταβλητής ημερομηνίας

Μπορείτε να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία ως πεδίο που θα ενημερώνεται κάθε φορά που ανοίγετε το έγγραφο, ή ως πεδίο που δεν θα ενημερώνεται.

  1. Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Περισσότερα πεδία και πατήστε στην καρτέλα Έγγραφο.

  2. Πατήστε “Ημερομηνία” στον κατάλογο Τύπος και εφαρμόστε κάποιο από τα ακόλουθα:

    Για να εισάγετε την ημερομηνία ως πεδίο που θα ενημερώνεται κάθε φορά που ανοίγετε το έγγραφο, πατήστε ”Ημερομηνία” στον κατάλογο Επιλογή.

    Για να εισάγετε την ημερομηνία ως πεδίο που δεν θα ενημερώνεται, πατήστε στην “Ημερομηνία (σταθερή)” στον κατάλογο Επιλογή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!