Περί πεδίων

Τα πεδία είναι χρησιμοποιούνται για δεδομένα τα οποία τροποποιούνται σε ένα έγγραφο, όπως η τρέχουσα ημερομηνία ή ο συνολικός αριθμός σελίδων στο έγγραφο.

Προβολή πεδίων

Τα πεδία αποτελούνται από ένα όνομα πεδίου και το περιεχόμενό του. Για να εναλλάσσεστε μεταξύ της προβολής των ονομάτων πεδίων ή των περιεχομένων των πεδίων, επιλέξτε Προβολή - Ονόματα πεδίων.

Για προβολή ή απόκρυψη τονισμένων πεδίων σε ένα έγγραφο, επιλέξτε Προβολή - Σκιάσεις πεδίων. Για μόνιμη απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, επιλέξτε - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής και καθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου μπροστά από το Σκιάσεις πεδίου.

Για να αλλάξετε το χρώμα των σκιάσεων πεδίου, επιλέξτε - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής, εντοπίστε την επιλογή Σκιάσεις πεδίου και έπειτα επιλέξτε ένα διαφορετικό χρώμα στο πλαίσιο Ρύθμιση χρώματος.

Ιδιότητες πεδίων

Τα περισσότερα πεδία ενός εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και εμφάνιση μεταβλητών τιμών.

Οι ακόλουθοι τύποι πεδίων πραγματοποιούν μια ενέργεια όταν κάνετε κλικ σε αυτά:

Τύπος πεδίου

Ιδιότητα

Δείκτης τοποθέτησης

Ανοίγει ένας διάλογος εισαγωγής αντικειμένου αντίστοιχος με το δεσμευτικό θέσης, εκτός από τα δεσμευτικά θέσης κειμένου. Για δεσμευτικά θέσης κειμένου, πατήστε στο δεσμευτικό θέσης και πληκτρολογήστε από πάνω του.

Προσθήκη παραπομπής

Μετακινεί το δείκτη του ποντικιού στην παραπομπή.

Εκτέλεση μακροεντολής

Εκτελεί μία μακροεντολή.

Πεδίο εισαγωγής

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την επεξεργασία των περιεχομένων του πεδίου.


Ενημέρωση πεδίων

Για να ενημερωθούν όλα τα πεδία του εγγράφου, πιέστε το πλήκτρο F9, ή επιλέξτε Επεξεργασία - Επιλογή όλων, και ύστερα πιέστε F9.

Για να ενημερώσετε ένα πεδίο που έχει εισαχθεί από βάση δεδομένων, επιλέξτε το πεδίο, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο F9.

Εικονίδιο σημείωσης

Τα δεσμευτικά θέσης δεν ενημερώνονται.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!