Μετατροπή πεδίου σε κείμενο

Μπορείτε να τροποποιήσετε ένα πεδίο σε κανονικό κείμενο, έτσι ώστε να μην ενημερώνεται πλέον. Αφού τροποποιήσετε ένα πεδίο σε κείμενο δεν μπορείτε να το μετατρέψετε ξανά σε πεδίο.

  1. Επιλέξτε το πεδίο και επιλέξτε από το μενού Επεξεργασία - Αποκοπή.

  2. Επιλέξτε Επεξεργασία - Ειδική επικόλληση.

  3. Κάντε κλικ στο "Μη μορφοποιημένο κείμενο" στη λίστα Επιλογή, και ύστερα κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!